Projekt Lita på Sverige

Filmserie från Studieförbundet Vuxenskolan hjälper nyanlända att förstå hur Sverige fungerar

Varför är tilliten till myndigheter stor i Sverige? Är det svenska sjukvårdssystemet tillgängligt för alla? Bestämmer barnen i svenska familjer? Det är några exempel på frågeställningar i sju korta filmsekvenser som Studieförbundet Vuxenskolan lanserat.

Under titeln ”Lita på Sverige” lyfts frågor om Sverige, olika funktioner och myndigheter i det svenska samhället. Filmerna finns textade på flera språk och berättar om civilsamhället, sjukvården, familjelivet, utbildningsväsendet, rättspraxis, normer, arbetsliv och språk.

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Filmerna har finansierats via Länsstyrelsen och är tillgängliga för alla att använda utan kostnad.
Marielle Peterson, projektledare hos Studieförbundet Vuxenskolan, förklarar att filmerna ska ses som underlag för samtal och reflektion. Till filmerna finns också ett studiematerial för samtal i studiecirkelform eller språkcafé.

– Vi bär alla på fördomar och föreställningar om allt möjligt. Och om dessa får frodas fritt utan att möta motstånd är risken att de cementeras och blir till ”sanningar”. Vi vill bidra till att väcka tankar om funktioner och fenomen i Svenska samhället och lyfta frågeställningar som leder till djupare samtal och förhoppningsvis vidgade perspektiv. Genom att förstå många små och ibland konstiga fenomen, bygger vi upp en förståelse för hur ett samhälle fungerar och kan vara med och driva både förändring och utveckling.

Uppdaterad