Integrationspaktens medlemmar

Medlemmarnas engagemang och bidrag till Integrationspakten är avgörande för resultaten och det är medlemmarnas önskemål som styr nätverkets inriktning. Integrationspakten är ett unikt nätverk som idag samlar över 300 organisationer från en stor bredd av branscher och sektorer.

Plusmedlemmar i Integrationspakten
Plusmedlemmar i Integrationspakten/Jobbpartners till Stockholms stad juni 2021.

Se alla medlemmar

Se våra filmer om medlemmar som drar sitt strå till Stockholm:

Yalla Rinkeby

Läs några av våra reportage och artiklar om medlemmar som drar sitt strå till Stockholm

Uppdaterad