Att bli medlem i Integrationspakten

Integrationspakten skapar ett sammanhang med syftet att få utväxling på ditt och andra aktörer i Stockholms samlade engagemang för integration och jobbskapande.

Din organisation är, oavsett storlek och bransch, välkommen att bli medlem i Integrationspakten. Medlemskapet är flexibelt och utgår från din organisations specifika förutsättningar.

I dialog med Stockholms stad utarbetar medlemmarna en lämplig nivå för sitt engagemang. Det kan handla om att upprätta konkreta arbetssätt och målsättningar men det kan också handla om att bidra med kunskaper, idéer och erfarenheter inom ramen för medlemsnätverket. Stockholms stad kommer att finnas där för varje medlem och tanken med Integrationspakten är att medlemmarna också ska finnas där för varandra genom nya samarbeten och utbyten.

Medlemskapet är en överenskommelse mellan Stockholms stad och organisationen i fråga. Det kommer att utvärderas och justeras återkommande för att passa er organisations behov eller förutsättningar. Det gör att Integrationspakten kan fortsätta att utvecklas genom medlemmarnas engagemang och tillsammans med medlemmarna hitta nya vägar för samarbete.

Möjligheter för din organisation som medlem

Samtidigt får din organisation som medlem del av de möjligheter som Integrationspaktens medlemsnätverk erbjuder, såsom

  • nya affärs- och nätverksmöjligheter
  • synliggörande av ert integrationsarbete
  • tillgång till återkommande medlemsmöten
  • frukostseminarier
  • rundabordssamtal.

Organisationer som ansluter sig till Integrationspakten

  • kommer sammantaget närmare ny outnyttjad kompetens
  • får möjlighet till ett tätare samarbete med Stockholms stad
  • får tillgång till ett brett nätverk av andra medlemsorganisationer. 

När du har anmält ditt intresse får du inbjudningar till Integrationspaktens event och information om allt som Integrationspakten erbjuder.

Gör din intresseanmälan till Integrationspakten 

Uppdaterad