Integrationspakten

Dra ditt strå till Stockholm och bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och stad!

I takt med att Stockholm växer, växer även jobbmöjligheterna och efterfrågan på arbetskraft. Men arbetsmarknaden fungerar inte lika bra för alla. Olika grupper av stockholmare har olika förutsättningar och idag går flera tusen människor arbetslösa trots en önskan om att arbeta.

Viljan att förändra detta finns överallt i Stockholm men fler kan göra mer, inte minst i samverkan med andra. Därför har Stockholms stad under 2019 tagit initiativ till Integrationspakten – ett medlemsnätverk där arbetsgivare från privat näringsliv, civilsamhälle och offentliga organisationer tillsammans kan hitta lösningar som gynnar integration och jobbskapande.

Integrationspakten har tre mål:

  • möta arbetsgivares behov av kompetens
  • korta vägen till språk och arbete
  • stärka integrationen i Stockholm.

Medlemmarna i Integrationspakten har bestämt sig för att bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och stad. De vill göra något åt det faktum att tusentals människor står utan jobb trots att mängder med arbetstillfällen förblir obemannade. De vill samarbeta för att människor ska få arbeta. Gör det du också!

Gör din intresseanmälan redan idag

Uppdaterad