Integrationspakten – Dra ditt strå till Stockholm

Integrationspakten är ett unikt medlemsnätverk med medlemmar från samhällets alla sektorer som bestämt sig för att göra något åt det faktum att tusentals människor står utan jobb trots att mängder med arbetstillfällen förblir obemannade. De vill dra sitt strå till Stockholm för en mer inkluderande arbetsmarknad och stad. Gör det du också!

Pandemin innebär förändrade förutsättningar på arbetsmarknaden

Vi vet att coronakrisen påverkar alla arbetsgivare och att situationen för många är kritisk. Utifrån det följer vi aktivt utvecklingen och de utmaningar som många branscher står inför just nu. I krisen uppstår inte bara minskat behov utan också nya behov av kompetensförsörjning. Vi välkomnar initiativ från både näringsliv och civilsamhälle som vill bidra till att lösa situationen både nu och längre fram.

Stockholms stad står beredd att stödja och hjälpa till med både nätverkande, förmedlande av kontakter och att prata utbildningsinsatser så att alla kan fortsätta att Dra sitt strå till Stockholm.

Uppdaterad