Forum för kemikaliesmart byggande

Bygg- och anläggningsmaterial kan innehålla ämnen med skadliga effekter för miljö och hälsa. Ämnena kan avges i olika led i materialens livscykel. Kemikaliecentrum arrangerar seminarier på temat kemikaliesmart byggande.

Seminarierna vänder sig till stadens byggande förvaltningar och bolag, byggsektorns aktörer, upphandlare och andra som är intresserade av frågor kring kemikalier samt hållbart och sunt byggande.

Aktuellt seminarium 4 februari 2020

Minskad spridning av mikroplast från konstgräsplaner och lekytor av plast

 

Agenda

8.00 Frukost i foajén.
Observera att mat och dryck inte får tas med in i hörsalen.

8.30 Seminariet börjar:

  • Emelie Brunge, landskapsarkitekt, Nyréns arkitektkontor: “Barnperspektivet i stadsplanering”
  • Pye Seaton, Fastighetskontoret, Stockholms stad: ”Hållbara konstgräsplaner i Stockholms stad”
  • Tomas Gahm, Västerås stad: ”Minskad spridning av mikroplaster från konstgräsplaner”

Seminariet är slut ca kl. 10.15.

Plats

Hörsalen, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm

Anmälan

Anmäl dig senast den 29 januari. Seminariet är kostnadsfritt men om du anmäler dig utan att komma faktureras en kostnad om 200 kr. Anmäl dig här!

Dokumentation

Seminariet kommer att filmas för att senare läggas ut på stadens hemsida. Vill du inte synas på film? kontakta filmteamet på plats.

Genomförda seminarier

Många av våra tidigare seminarier har filmats och går att se i efterhand.

Film från kemikaliecentrum

Uppdaterad