Forum för kemikaliesmart byggande

Bygg- och anläggningsmaterial kan innehålla ämnen med skadliga effekter för miljö och hälsa. Ämnena kan avges i olika led i materialens livscykel. Kemikaliecentrum arrangerar seminarier på temat kemikaliesmart byggande.

Seminarierna vänder sig till stadens byggande förvaltningar och bolag, byggsektorns aktörer, upphandlare och andra som är intresserade av frågor kring kemikalier samt hållbart och sunt byggande.

Aktuella seminarier

Den här gången har seminariet fokus på byggindustrins planetära fotavtryck. Seminariet filmades och ses här i två delar.

Nina Neuman, Kvalitets- & Miljöchef på Wiklunds
Cirkulär ekonomi. Byggindustrins avtryck (pdf, 1,7 MB)

Film 1 Nina Neuman

Äldre seminarier

Forum för kemikaliesmart byggande har funnist sedan 2015. Många seminarier har filmats och går att se i efterhand.

Film från kemikaliecentrum

Uppdaterad