Forum för kemikaliesmart byggande

Bygg- och anläggningsmaterial kan innehålla ämnen med skadliga effekter för miljö och hälsa. Ämnena kan avges i olika led i materialens livscykel. Kemikaliecentrum arrangerar seminarier på temat kemikaliesmart byggande.

Seminarierna vänder sig till stadens byggande förvaltningar och bolag, byggsektorns aktörer, upphandlare och andra som är intresserade av frågor kring kemikalier samt hållbart och sunt byggande.

Aktuella seminarier

På årets andra forum fokuserar vi på vilken effekt vidtagna kemikaliesmarta åtgärder har på innemiljön.

Om projektet

Under flera års tid har projektet ”Kemikaliesmart förskola, kemikaliebelastning i tre förskolors innemiljö” pågått. Miljöförvaltningen har drivit projektet i samarbete med SISAB och SDF Hägersten-Älvsjö samt med forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet AB och Stockholms Universitet.

I studien har innemiljön kartlagts och bedömts i tre olika delprojekt:

  • I en förskola som har byggts om (mätningar har gjorts före och efter ombyggnation).
  • I en nybyggd förskola.
  • I en förskola före och efter att verksamheten har tillämpat kemikaliesmarta åtgärder enligt nivå l i ”Vägledningen för kemikaliesmart förskola”.

Program

Presentation av projektet.
Jenny Fäldt och Linnea Karlson, Miljöförvaltningen.

Redovisning av projektet kemikaliesmarta åtgärder och effekter i förskolor.
Sarka Langer – IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Hållbar kravställning i byggprocessen av förskolor och skolor.
Ulrika Broman, SISAB

När

14 december 2021 kl. 08.30–10.00

Var

Skype

För vem

För alla som arbetar med hållbarhet inom bygg- och anläggningsprocessen, med fokus på material och kemikalieinnehåll.

Anmälan

Anmäl dig senast 10 december.

Anmälan Esmaker

Du kommer sedan få en länk till seminariet. Mer information: Digitalt möte – ingen programvara behöver laddas ner – mötet öppnar klockan 08.15.

Uppdaterad