Forum för kemikaliesmart byggande

Bygg- och anläggningsmaterial kan innehålla ämnen med skadliga effekter för miljö och hälsa. Ämnena kan avges i olika led i materialens livscykel. Kemikaliecentrum arrangerar seminarier på temat kemikaliesmart byggande.

Seminarierna vänder sig till stadens byggande förvaltningar och bolag, byggsektorns aktörer, upphandlare och andra som är intresserade av frågor kring kemikalier samt hållbart och sunt byggande.

Aktuella seminarier

När: 24 mars 2021 klockan 9-10.30. Mötet öppnar 8.45.
Var: Skype, ingen särskild programvara behöver laddas ner. 

Plast som material i byggprocessen har oändliga funktioner där för- och nackdelar kan vägas mot varandra. Ett exempel är när fossil plast används för att bygga energieffektiva hus. Det används också som emballage och förpackningar för att skydda varor vid nybyggnation. Förbränning av fossil plast bidrar till klimatpåverkan. Plast kan innehålla farliga ämnen och det finns även risk för oavsiktligt spridning från byggarbetsplatser som kan bidra till nedskräpning och mikroplast.

På årets första forum fokuserar vi på plastskräp som sprids från byggarbetsplatser och forskning om hållbar plastanvändning inom byggsektorn. Vi kommer även ta del av vad miljöförvaltningen arbetar med just nu avseende plast i byggprocessen.

Program

  • Miljöförvaltningens plastarbete. Handlingsplaner om plast med fokus på byggprocessen.  
    Jenny Fäldt, Maria Azzopardi, Anja Karlsson, Miljöförvaltningen
  • Redovisning av projektet Nedskräpning från byggnationer - En pilotstudie om spridning av plastskräp till närmiljön.
    Britta Lönn, Håll Sverige Rent
  • Plastmaterialen i byggsektorn; funktion, hållbarhet och återvinning.
    Annika Boss, RISE.

Anmälan
Anmäl dig via den här länken senast den 22 mars, du kommer senare få en skypelänk till seminariet. Glöm inte att blockera tiden i din kalender. 
Anmäl dig här.

 

Den här gången har seminariet fokus på byggindustrins planetära fotavtryck. Seminariet filmades och ses här i två delar.

Nina Neuman, Kvalitets- & Miljöchef på Wiklunds
Cirkulär ekonomi. Byggindustrins avtryck (pdf, 1,7 MB)

Film 1 Nina Neuman

Äldre seminarier

Forum för kemikaliesmart byggande har funnist sedan 2015. Många seminarier har filmats och går att se i efterhand.

Film från kemikaliecentrum

Uppdaterad