Elektrifieringspakten

Elektrifieringspakten är ett nätverksbaserat samarbete mellan Stockholms stad och offentliga och privata aktörer och andra organisationer som kan bidra till och snabba på elektrifieringen av transportsektorn i huvudstadsregionen.

Transporterna står för hälften av koldioxidutsläppen i Stockholm.
När transportsektorn blir elektrifierad, innebär det ett stort steg mot en fossilfri stad – och dessutom bättre luftkvalitet och minskade bullerstörningar.

Elektrifieringspakten, som omfattar större delen av stadens förvaltningar och bolag, syftar till att tillsammans med näringslivet och andra nyckelaktörer snabba på omställningen till en elektrifierad transportsektor med 70 procents minskning av koldioxidutsläppen fram till år 2030.

Under våren 2021 arrangerade de grundande medlemmarna Stockholms stad, Ellevio, Volkswagen och Scania en inledande konferens där branschen bjöds in för att diskutera elektrifieringsfrågor.

Vid konferensen skapades arbetsgrupper som ska arbeta med att lösa utmaningar och ta fram projekt inom områdena:

• privat laddinfrastruktur
• publik laddinfrastruktur
• elektrifiering av tung trafik
• elförsörjning

Vi kommer att välkomna nya medlemmar i pakten och arbetsgrupperna. Vi återkommer med information om hur det går till och vad det innebär.

Uppdaterad