S:t Eriksplan

Sankt Eriksplan 6c och Odengatan 2 (på andra sidan)

Visa på karta

S:t Eriksplan ligger i Vasastan i Stockholms innerstad. Platsen är en knutpunkt för tunnelbana och flera busslinjer. Det finns två evenemangsplatser, en på norra sida och en på södra sidan av Sankt Eriksplan.

Fakta

Typ av service
Evenemangsplats
Verksam i
Norrmalm
Organisationsform
Kommunal

Platsens läge

S:t Eriksbron förbinder Kungholmen och Norrmalm. På S:t Eriksplan möts gatorna S:t Eriksgatan och Odengatan, tunnelbana och flera stombusslinjer.

Precis i närheten av S:t Eriksplan finns biograf, konsertlokal och ett stort utbud av butiker, restauranger och caféer.

Väster ut ansluter Rörstrandsgatan som omvandlas till sommargågata varje år.

Särskilda förutsättningar

Ni behöver ta särskild hänsyn till boende när det gäller ljudnivå, trygghet och tillgänglighet.

Stora flöden av trafikanter gör att ni måste ta särskild hänsyn till framkomlighet.

Ni kan endast använda platsen under dagtid, utrustning kan inte stå på platsen över natten.

Evenemangsyta

Yta 1 (norra sidan): 55 kvadratmeter.

Yta 2 (södra sidan): 15 kvadratmeter.

Transporter till och från platsen

Motorfordonstrafik är inte tillåten på torg. Ni måste ha färddispens för att komma till evenemangsytan med motorfordon.

På Stockholms stads gator gäller generellt bärighetsklass 2, BK 2. Evenemangsplatser är ofta torg och andra ytor som inte är körbanor. Fordon som kör här kan skada yta eller konstruktion som finns under ytan. Därför finns särskilda begränsningar för fordons last och vikter på de flesta platser. Generellt kan vi säga att evenemangsplatserna har bärighetsklass 3, BK 3. Alltså en lägre bärighet än en vanlig gata.

Möblering av ytan

Till din ansökan måste du bifoga en skiss som visar hur du ska möblera ytan. Rita alla föremål som ska ställas ner på ytan och ange mått (längd, bredd och höjd) för dessa.

Avgift

Avgiften för platsen är enligt taxa för B-zon.

Anordna evenemang på offentlig plats

Hitta hit

Uppdaterad