Satellitbild med markering av den 50 kvadratmeter stora evenemangsplatsen vid Ropsten.

Ropsten

Gasverksvägen 52

Ropsten ligger i stadsdelen Hjorthagen. Platsen är en knutpunkt för tunnelbana, Lidingöbanan, busslinjer, Norra länken och trafikleder mot Värtahamnen. Evenemangsytan ligger i anslutning till en trafikplats.

Fakta

Typ av service
Evenemangsplats
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Kommunal

Platsens läge

Ropsten är en udde vid Lilla Värtan norr om Värtahamnen där de båda Lidingöbroarna har sina landfästen och är en del av stadsdelen Hjorthagen och det nybyggda området Norra Djurgårdsstaden.

Platsen domineras av infrastruktur av olika slag. Här finns Lidingöbroarna, en stor rondell kopplar ihop Norra länken med trafikleder vidare mot Värtahamnen, infartsparkering och flertal busslinjer. Ropsten är slutstationer för tunnelbanans röda linje och Lidingöbanans linje 21.

Särskilda förutsättningar

Stora flöden av trafikanter gör att ni måste ta särskild hänsyn till framkomlighet.

Evenemangsyta

Cirka 50 kvadratmeter.

Transporter till och från platsen

På Stockholms stads gator gäller generellt bärighetsklass 2, BK 2. Ropstens evenemangsplats har även den BK2.

Möblering av ytan

Till din ansökan måste du bifoga en skiss som visar hur du ska möblera ytan. Rita alla föremål som ska ställas ner på ytan och ange mått (längd, bredd och höjd) för dessa.

Avgift

Avgiften för platsen är enligt taxa för B-zon.

Anordna evenemang på offentlig plats

Hitta hit

Uppdaterad