Satellitbild med markering av den 48 kvadratmeter stora evenemangsplatsen på Odenplan.

Odenplan

Odengatan 75 (på torget, utanför nya tunnelbanan)

Odenplan är ett torg i Vasastan i Stockholms innerstad. Här möts tunnelbanelinjer, pendeltåg och flera busslinjer.

Fakta

Typ av service
Evenemangsplats
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Kommunal

Platsens läge

Odenplan ligger i Vasastan, nära stadsbiblioteket och Vasaparken. Torget har restaurerats i samband med citybanans tillkomst. Här möts numera såväl tunnelbanelinjer som pendeltåg och flera stombusslinjer.

Särskilda förutsättningar

Stora flöden av trafikanter gör att ni måste ta särskild hänsyn till framkomlighet.

Evenemangsyta

Cirka 48 kvadratmeter (8x6 meter).

Transporter till och från platsen

Motorfordonstrafik är inte tillåten på torg. Ni måste ha färddispens för att komma till evenemangsytan med motorfordon.

På Stockholms stads gator gäller generellt bärighetsklass 2, BK 2. Evenemangsplatser är ofta torg och andra ytor som inte är körbanor. Fordon som kör här kan skada yta eller konstruktion som finns under ytan. Därför finns särskilda begränsningar för fordons last och vikter på de flesta platser. Generellt kan vi säga att evenemangsplatserna har bärighetsklass 3, BK 3. Alltså en lägre bärighet än en vanlig gata.

Möblering av ytan

Till din ansökan måste du bifoga en skiss som visar hur du ska möblera ytan. Rita alla föremål som ska ställas ner på ytan och ange mått (längd, bredd och höjd) för dessa.

Avgift

Avgiften för platsen är enligt taxa för B-zon.

Anordna evenemang på offentlig plats

Hitta hit

Uppdaterad