Satellitbild med markering av den norra respektive södra evenemangsytan på Gärdet.

Gärdet

Ladugårdsgärdet

Ladugårdsgärdet ”Gärdet” är en stadsdel i Stockholms innerstad. Lindarängsvägen delar upp Gärdet i två delar. Den norra delen, Sportfältet, förvaltas av idrottsförvaltningen och den södra delen av Kungliga Djurgårdsförvaltningen.

Fakta

Typ av service
Evenemangsplats
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Kommunal

Kontakta idrottsförvaltningen för att boka sportfältet.
E-post: idrott@stockholm.se

Kontakta Kungliga Djurgårdsförvaltningen för att boka den södra delen av Gärdet.
E-post: event@royalcourt.se

Hitta hit

Uppdaterad