Bli Jobbpartner till Stockholms stad

Din organisation kan bli Jobbpartner till Stockholms stad. Genom det blir ni en större del av Stockholm och en viktig samarbetspartner till vår stads utveckling både vad gäller kompetensförsörjning och till inkludering och integration.

Jobbpartner till Stockholms stad – långsiktig samverkan

Jobbpartner är Stockholms stads modell för fördjupad samverkan med arbetsgivare och organisationer kring kompetensförsörjning, inkludering och integration. Genom att bli Jobbpartner skapar vi tillsammans förutsättningar för långsiktig samverkan – där du blir en del av en positiv utveckling i Stockholms stad.

Erfarenhet från olika branscher och företag

Genom Jobbpartnerskapen samarbetar Stockholms stad med organisationer och arbetsgivare från både privat näringsliv, civilsamhället och offentlig sektor. Tillsammans skapar vi möjligheter för din och andra organisationer att stärka sitt arbete med mångfald och inkludering och att bredda sin rekrytering. Det arbetet görs i nära samverkan med våra verksamheter inom Jobbtorg Stockholm och Vuxenutbildningen Stockholm.

Vi utformar jobbpartnerskapet tillsammans

Tillsammans utformar vi jobbpartnerskapet och anpassar våra respektive åtaganden för att hitta en form för samarbetet utifrån just din organisations förutsättningar.

Samarbetet kan exempelvis vara kring uppstart av jobbspår och nya utbildningar inom vuxenutbildningen, APL/praktik, gästföreläsningar, studiebesök, samarbete kring breddad rekrytering, samverkan med pågående projekt inom staden, engagemang i stadens mentorskapsprogram eller samverkansprojekt.

Våra Jobbpartners – Plusmedlemmar i nätverket Integrationspakten

När din organisation blir Jobbpartner får ni också tillgång till det aktiva nätverket i Integrationspakten som Plusmedlem. Integrationspakten är Stockholms stads medlemsnätverk för organisationer som vill bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och stad. Nätverket samlar över 300 stora och små organisationer från privat näringsliv, civilsamhället och offentlig sektor.

Uppdaterad