Diversity Board vill skapa affärsnytta genom att bidra till fler perspektiv i styrelser och ledningsgrupper

Genom att tillföra rätt kompetens och breddade perspektiv vill Diversity Board medverka till ökad lönsamhet för bolag och organisationer. Med affärsnyttan i fokus ska fler människor få tillträde till maktens korridorer – oavsett etnisk tillhörighet, sexuell läggning, kön och könsuttryck, ålder, funktionsnedsättning och religion.

Diversity Board har också engagerat sig i stadens mentorprogram. Integrationspakten fick en pratstund med en av grundarna.

Även om många företag uppger att de har anställda med olika nationaliteter och bakgrund, återfinns de sällan på chefsposter. Samtidigt visar studier att företag som arbetar med mångfald och inkludering tenderar att ha högre omsättning och lönsamhet.

Homogena styrelser och ledningsgrupper går därmed miste om många affärsmöjligheter, summerar Sandra Kastås, en av grundarna i det relativt nystartade företaget Diversity Board. Och lägger till att det ofta finns en föreställning om att mångfald bör omfattas av ideell karaktär, till exempel att eldsjälar ska föreläsa gratis.

– Vår idé är att alla ska tjäna pengar på affärsnytta genom mångfald. Vi pratar business och att skapa affärsnytta genom fler perspektiv. Vi får ofta höra att det som särskiljer oss från andra är att vi fokuserar på lösningar och affärsutveckling men med mångfald som ingrediens. Vi är inga mångfaldskonsulter utan affärsutvecklare.

Från lunchprat om ojämställdhet till business genom mångfald

”Hur fasiken kan det fortfarande se ut så här?”

Ett rätt klassiskt foto på en styrelsegrupp med fem vita medelålders män, blev under en lunch för ett par år sedan startskottet på vad som senare skulle växa till en affärsidé. Fast egentligen startade samtalet många år tidigare när Sandra bytte studentlivet mot arbetslivet och upplevde det som allt annat än jämställt.

– Då krokade jag arm med Eva Bråde som är 20 år äldre än mig och hade gjort karriär, numera är vi kollegor. I många år diskuterade vi kön och jämställdhet. Jag hade till exempel både styrelseutbildning och var med i en pool för styrelseuppdrag, men blev aldrig tillfrågad. När jag flera år senare visade det där fotot för Eva, vidgades våra perspektiv. Vi var två vita kvinnor, vilka mer blev inte tillfrågade? Vårt samtal breddades från jämställdhet till mångfald.

Pool med spetskompetens, erfarenhet och breddade perspektiv

Ett strategiskt researcharbete tog fart, hur såg det egentligen ut? Det visade sig att fotot överensstämde med verkligheten. 98 män och 2 kvinnor i maktens korridorer fick frågan varför det såg så homogent ut. Nästan alla uppgav att de önskade mer mångfald men att det var svårt att hitta rätt kompetens med annat perspektiv. Fanns kompetensen de sökte och var i sådana fall? Sandra och Eva fick leta utanför sina egna nätverk. Ytterligare ett intensivt researcharbete tog vid, denna gång utifrån de sju diskrimineringsgrunderna.

– På tre månader fick vi ihop närmare 100 personer med både spetskompetens, erfarenhet av att sitta i en ledningsgrupp och som också var bärare av andra perspektiv. Idag har vi en pool med 400 personer med gårdagens, dagens och morgondagens ledare. Flera av dem kommer också att få gå en styrelseutbildning genom oss.

Tre affärsben

Diversity Board har idag tre affärsben – Diversity Boards, Diversity Executive Search och Diversity Academy. Själva grundidén är att erbjuda företag parallella styrelser, en styrelse som kan kallas in vid behov och som både adderar kompetens och nya perspektiv till den ordinarie.

Det kan handla om kortare uppdrag av ”brainstorming-karaktär” eller mer långsiktigt strategiskt arbete, berättar Sandra. Det andra benet handlar om direktrekrytering och det tredje om utbildning inom såväl normer och fördomar som diskrimineringsgrunderna.

– I och med att EU:s lagstiftning förändras, är mångfald numera inte bara något som är bra för företag utan nödvändigt.

Affärsnyttan står alltid i fokus, men fördelarna att arbeta med mångfald och inkludering är många.

– Forskningen visar att diversifierade team uppnår ökad kreativitet och innovation, kan kommunicera bättre och nå fler målgrupper. Dessutom skapar mångfald en attraktiv arbetsplats, inte mist för den yngre generationen.

Vidgade perspektiv och nya förebilder i maktens korridorer

Arbetet bidrar till ökad förståelse och vidgade perspektiv i smått och stort. En blind kvinna i styrelsepoolen har till exempel lärt dem massor. Bara en sådan vardaglig sak som att hon alltid hänvisas till en handikapptoalett i offentliga miljöer. Ofta är de större än en vanlig toalett och därmed betydligt svårare för henne att navigera i.

– Genom att jobba med det här har jag lärt mig mycket. Det har ökat min medvetenhet och jag kan agera utifrån det. Sedan vi startade den här resan har jag faktiskt blivit en bättre människa. Det är också otroligt roligt att få vara med och skapa nya förebilder i maktens korridorer som gör det möjligt för fler människor att känna att ”dit kan jag också nå”.

Diversity Board blir Stockholmsmentorer

Diversity Board blev medlemmar i Integrationspakten i våras. En självklart val, menar Sandra.

– Stockholms stad gör ett väldigt viktigt arbete kring mångfald och inkludering genom Integrationspakten. Genom att samla företag och organisationer som tycker att denna fråga är viktig kan vi både lära från och inspireras av varandra och brygga broar. På så sätt blir vi starkare och gör snabbare förändring.

I somras slog sig Diversity Board ihop med företaget Gigs for her för att få ännu mer ”muskler” kring executive search. De fyra medarbetarna har nu engagerat sig som mentorer i stadens mentorprogram; Stockholmsmentor.

– Jag vet hur mycket ett mentorprogram kan stärka och utveckla personer. Det är både superhäftigt att se och att själv få uppleva det. Det är också ett sätt för oss att skapa nya spännande kontakter.

Uppdaterad