Tips på bra arbetsuppgifter för feriejobbande ungdomar

Behöver du inspiration för att planera arbetsuppgifter för feriearbetande ungdomar i din verksamhet?

Planera arbetsuppgifterna

En ferieungdom ska inte ersätta ordinarie personal men kan stötta dem och vara ett bra komplement. Fundera på om det finns arbetsuppgifter under året som kan utföras under sommaren, på höstlovet eller jullovet. Som inspiration har vi samlat bra idéer på arbetsuppgifter från tidigare år.

Tips på bra arbetsuppgifter för feriejobbande ungdomar

Behöver du inspiration för att planera arbetsuppgifter för feriearbetande ungdomar i din verksamhet? Här hittar du en lista på bra arbetsuppgifter indelat i oilka kategorier eller typer av jobb. Mer generella tips är att:

 • Skapa samarbeten kring fereijobbande ungdomar mellan bolag och förvaltningar. Dela på jobbet och resultatet!
 • Schemalägg pass där medarbetare berättar om sina jobb så att ungdomarna lär sig mer om olika roller på er arbetsplats.
 • Anställ en handledare eller dela på handledarskapet.
 • Dela på handledarskapet under arbetsperioden.
 • Ta chansen att få ett ungdomsperspektiv på det arbete ni gör.
 • Hjälpa till att genomföra brukarundersökningar i er verksamhet.
 • Inventera tillgänglighet i lokaler och miljö.

Tips på bra arbetsuppgifter

Här har vi listat uppgifter som ungdomar haft inom olika kategorier och som vi hoppas kan vara en inspiration för dig!

 • Enkätundersökningar/intervjuer.
 • Hämta, stämpla, sortera och dela ut internpost och andra dokument.
 • Hjälpa till med enklare uppgifter i arkivet.
 • Hjälpa till att sprida information om verksamheten.
 • Inventera förråd.
 • Kopiera, scanna dokument och skriva ut blanketter.
 • Förbereda utbildningsmaterial till utbildningsdagar/APT.
 • Hålla ordning i gemensamma rum och se till att material är påfyllt
 • Inventera utrustning (datorer, telefoner och kringutrustning).
 • Hjälpa till med omvärldsbevakning.
 • Stötta och hjälpa besökare vid lånedatorer.
 • Ta fram handlingar, dokument och böcker till besökare.
 • Genomföra enklare brukarundersökningar med besökare.
 • Hålla ordning i besöksrum och se till att material är påfyllt.
 • Intervjua olika målgrupper och sammanställa resultatet.
 • Hjälpa till att utforma enkäter.
 • Uppdatera kontaktlistor.
 • Söka information på internet.
 • Skriva enklare texter och informationsmaterial.
 • Bidra i arbetet med utställningar.
 • Uppdatera presentationer.
 • Sammanställa information om projekt som genomförts.
 • Ta fram underlag till aktivitetsprogram.
 • Göra inbjudningar till aktiviteter.
 • Göra inlägg på sociala medier utifrån olika teman.
 • Arbeta med olika typer av marknadsföring och få chansen att få ett ungdomsperspektiv på den marknadsföring som genomförs.
 • Sätta upp affischer och dela ut information.
 • Göra podd eller film.
 • Fotografering av Stockholms stads olika verksamheter.
  o Parker
  o Lekparker
  o Idrottsytor
  o Badplatser, plaskdammar
  o Utegym
  o Grönområden
  o Vandringsleder, cykelstigar
  o Fasader på förskolor, äldreboenden, fritidsgårdar, skolor, gårdar
  o Inomhusmiljöer
  o Skolgårdar
  o Interiörer, umgängesytor
 • Teater- och musikprojekt– öva och sätta upp en produktion.
 • Konst och utsmyckning i offentlig miljö.
 • Ordna aktiviteter för sommarlediga barn och ungdomar.
 • Handleda barn och unga i olika sporter.
 • Social samvaro med boende (fika, samtala, måla, spela spel).
 • Promenader och utflykter. 
 • Baka.
 • Högläsning. 
 • SPA - handtvätt, måla naglar, rulla upp hår, putsa glasögon. 
 • Hämta matvagnar och hjälpa till vid måltider.
 • Genomföra musikstunder och konserter för de äldre.
 • Hjälpa till vid måltider, sångstunder och samlingar.
 • Högläsning för barn.
 • Hitta på roliga lekar.
 • Följa med på utflykter.
 • Vara med och leka på gården, i parken.
 • Hjälpa till att rusta upp parker och grönområden – måla, kratta, plocka skräp, plantera, vattna.
 • Naturvärdar – rusta upp och tillgängliggöra vandringsleder och promenadstråk, lära sig mer om djur och natur och som avslutning guida yngre barn runt i naturen och titta på fåglar, grodyngel och annat som kan finnas.
 • Bidra till arbetet med biologisk mångfald
 • Lättare städning.
 • Sköta om blommor och växter.
 • Hjälpa till med diskmaskinen.
 • Fylla på kaffebönor i kaffemaskinen.
 • Packa upp fruktleverans.
 • Brygga kaffe och hålla rent i köket.
 • Hålla ordning och se efter mötesrum och väntrum vid receptionen.

Uppdaterad