Vad innebär det att ta emot en feriearbetare?

Det är viktigt att du som anmäler lediga jobb också vet vilket ansvar din arbetsplats har för feriearbetaren. De allra flesta av ungdomarna som feriearbetar är minderåriga och omfattas därmed av särskilda regler i arbetslivet.

Vilket ansvar har jag för feriearbetare? 

Du som erbjuder en arbetsplats ansvarar för att

 • skapa ett arbetsschema med planerade arbetsuppgifter inför arbetsperioden
 • introducera ungdomen på arbetsplatsen genom att hålla en introduktion redan den första arbetsdagen
 • kontrollera ungdomens legitimation för att säkerställa att det är samma ungdom som anställts som är på arbetsplatsen
 • hämta in kontaktuppgift till närmast anhörig
 • ha ett organiserat arbetsmiljöarbete och säkerställa att arbetsmiljön är tillfredställande och se till att det inte finns några risker
 • ha skyddsansvar enligt arbetsmiljölagen
 • en handledare finns tillgänglig på arbetsplatsen för att stötta ungdomen hela arbetsdagen
 • ge ungdomen kontaktuppgifter till handledare och arbetsplats.

Du ansvarar även för att

 • ungdomen har lämpliga arbetsuppgifter och inte göra arbete som ordinarie personal och vikarier ska utföra
 • tillhandahålla arbetskläder vid behov
 • kontakta feriehandläggaren på den förvaltning som har anställt ungdomen om något problem skulle uppstå
 • rapportera de tider ungdomen jobbar till den stadsdelsförvaltning som har anställt ungdomen
 • vara väl informerad om regler för minderåriga i arbete
 • säkerställa att de personuppgifter som behandlas i samband med feriejobbsanställningen tas om hand på rätt sätt. Du ska säkerställa att överföring av personuppgifter mellan två personuppgiftsansvariga sker på ett säkert sätt. Personuppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål som behandlas. Vardera part ansvarar för sin överlämning av personuppgifter.

Checklista för riskbedömning

Här finns en checklista för riskbedömning som arbetsplatsen kan använda för att säkerställa att ni vidtagit nödvändiga åtgärder inför att ni ska ta emot en ungdom på er arbetsplats. Dokumentet sparar ni hos er på arbetsplatsen.

Riskbedömning feriearbete (docx)

Vilket ansvar har stadsdelsförvaltningen? 

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för att

 • stå för ungdomarnas lönekostnad och tjänstepension
 • kontrollera ungdomarnas belastningsregisterutdrag vid behov
 • ungdomen är försäkrad
 • ta hand om administrationen kring anställningen
 • ha försäkring för anställd ungdom
 • besluta om eventuell arbetsrättslig åtgärd vid eventuell misskötsel.

Uppdaterad