Föreningar som arbetar med trygghetsfrågor

Det finns många föreningar som arbetar med trygghetsfrågor. Det kan till exempel handla om en förening som arbetar för trygga miljöer som en del av sin verksamhet, eller en förening som arbetar med personer som blivit utsatta för brott.

Om din förening arbetar med trygghetsfrågor finns det ofta flera olika typer av föreningsstöd att söka.

Stöd som kan vara relevanta för din förening: Föreningar som arbetar med trygghetsfrågor (1)

Stöd för lokaler

Lokalhyressubvention för stadens lokaler
Det finns möjlighet att ansöka om subventionerad eller avgiftsfri hyra i stadens lokaler och anläggningar för viss verksamhet. Stödet kallas formellt "Noll- och subventionerad taxa" och handläggs...

Uppdaterad