Föreningar som arbetar med psykiskt välmående

De finns många föreningar som arbetar med stöd för psykiskt välmående. Det kan till exempel handla om en förening som stöder människor i kris, eller en förening som sprider kunskap och bedriver opinionsarbete om psykiskt välmående.

Om din förening arbetar med psykiskt välmående finns det ofta flera olika typer av föreningsstöd att söka.

Stöd som kan vara relevanta för din förening: Föreningar som arbetar med psykiskt välmående (6)

Stöd för lokaler

Lokalhyressubvention för stadens lokaler
Det finns möjlighet att ansöka om subventionerad eller avgiftsfri hyra i stadens lokaler och anläggningar för viss verksamhet. Stödet kallas formellt "Noll- och subventionerad taxa" och handläggs...

Stöd till deltagaraktiviteter

Fritidsutvecklarnas aktivitetsstöd
Fritidsutvecklarnas aktivitetsstöd är till för vissa typer av aktiviteter som sker i grupp på fritiden för vuxna personer som har intellektuell funktionsnedsättning eller som är inom...

Stöd till evenemang

Fritidsutvecklarnas evenemangsstöd
Om du vill genomföra regelbundna evenemang för vuxna personer som har intellektuell funktionsnedsättning eller som är inom autismspektrumet, kan du kanske söka det här stödet.

Stöd till lov- och lägerverksamhet

Fritidsutvecklarnas semesterverksamhetsstöd
Vill du arrangera gruppaktiviteter under juni, juli och augusti månad för vuxna personer som har intellektuell funktionsnedsättning eller som är inom autismspektrumet? Då kan du kanske söka det här...

Stöd till prioriterade målgrupper

Stöd för utveckling av fysiska aktiviteter för personer med funktionsnedsättning
Föreningslivet kan söka stöd för att genomföra utvecklingsprojekt för att få fler personer som har en funktionsnedsättning, och som inte idrottar eller motionerar, att börja med fysisk aktivitet i...

Stöd till träffverksamhet

Fritidsutvecklarnas stöd till träffverksamhet
Det är viktigt för alla att ha något roligt att göra på fritiden. Om du vill ordna sociala, kulturella öppna träffpunkter under fritiden för vuxna personer som har intellektuell...

Uppdaterad