Föreningar som arbetar med integration

Det finns många föreningar som arbetar med integration på olika sätt. Det kan till exempel handla om en förening som anordnar mötesplatser, språkträning eller läxhjälp för att främja integration.

Om din förening arbetar med integration finns det ofta flera olika typer av föreningsstöd att söka.

Stöd som kan vara relevanta för din förening: Föreningar som arbetar med integration (1)

Stöd för lokaler

Lokalhyressubvention för stadens lokaler
Det finns möjlighet att ansöka om subventionerad eller avgiftsfri hyra i stadens lokaler och anläggningar för viss verksamhet. Stödet kallas formellt "Noll- och subventionerad taxa" och handläggs...

Uppdaterad