Föreningar med fokus på missbruksproblematik

Många föreningar arbetar med missbruksproblematik. En del föreningar erbjuder en mötesplats med aktiviteter och stöd för personer med missbruksproblem.

Arbetar din förening med missbruksproblematik kan det finnas flera olika stöd som du kan söka.

Stöd som kan vara relevanta för din förening: Föreningar med fokus på missbruksproblem (1)

Stöd för lokaler

Lokalhyressubvention för stadens lokaler
Det finns möjlighet att ansöka om subventionerad eller avgiftsfri hyra i stadens lokaler och anläggningar för viss verksamhet. Stödet kallas formellt "Noll- och subventionerad taxa" och handläggs...

Uppdaterad