Spelföreningar

Spelföreningar kan handla om allt från dataspel och brädspel till rollspel och figurspel. Det finns spelföreningar både för barn och vuxna.

Har du en spelförening finns det ofta flera olika stöd som du kan söka.

Stöd som kan vara relevanta för din förening: Spelföreningar (12)

Stöd för lokaler

Lokalhyresstöd för egen lokal
Om er förening har en egen lokal för er föreningsverksamhet, och uppfyller rätt kriterier, kan ni söka stöd för hyran av lokalen. Stödet kallas formellt "Hyresbidrag" och handläggs av...

Lokalhyressubvention för stadens lokaler
Det finns möjlighet att ansöka om subventionerad eller avgiftsfri hyra i stadens lokaler och anläggningar för viss verksamhet. Stödet kallas formellt "Noll- och subventionerad taxa" och handläggs...

Stöd till deltagaraktiviteter

Fritidsutvecklarnas aktivitetsstöd
Fritidsutvecklarnas aktivitetsstöd är till för vissa typer av aktiviteter som sker i grupp på fritiden för vuxna personer som har intellektuell funktionsnedsättning eller som är inom...

Medlemsaktivitetsstöd
Har er förening regelbundna föreningsaktiviteter, och uppfyller rätt kriterier, kan ni söka stöd för detta. Stödet kallas formellt "medlemsaktivitetsbidrag" och handläggs av idrottsförvaltningen i...

Stöd till evenemang

Fritidsutvecklarnas evenemangsstöd
Om du vill genomföra regelbundna evenemang för vuxna personer som har intellektuell funktionsnedsättning eller som är inom autismspektrumet, kan du kanske söka det här stödet.

Stöd till lokala verksamheter

Föreningsstöd i Farsta
Ideella föreningar med verksamhet och aktiviteter inom Farsta kan få föreningsstöd. Stödet betalas ut av Farsta stadsdelsnämnd.

Föreningsstöd i Skärholmen
Föreningar i Skärholmen kan ansöka om föreningsbidrag för aktiviteter eller ett evenemang. Föreningsbidraget ska rikta sig till personer som bor i Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg.

Stöd till lov- och lägerverksamhet

Fritidsutvecklarnas semesterverksamhetsstöd
Vill du arrangera gruppaktiviteter under juni, juli och augusti månad för vuxna personer som har intellektuell funktionsnedsättning eller som är inom autismspektrumet? Då kan du kanske söka det här...

Ledarstöd till aktiviteter under skollov
Om er förening har aktiviteter under skollov kan ni kanske söka stöd för ledare till aktiviteterna. Stödet kallas formellt "Lovbidrag ledare" och handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Lokalhyresstöd under skollov
Har er förening evenemang under skollov för barn och ungdomar? Då kan ni kanske söka stöd för lokalhyreskostnader för evenemanget. Stödet kallas formellt "Lovbidrag lokalhyra för barn- och...

Stöd till träffverksamhet

Fritidsutvecklarnas stöd till träffverksamhet
Det är viktigt för alla att ha något roligt att göra på fritiden. Om du vill ordna sociala, kulturella öppna träffpunkter under fritiden för vuxna personer som har intellektuell...

Stöd vid föreningsbildning

Nybildningsstöd
Har ni just bildat er förening? Då kan ni förhoppningsvis söka stöd för ert första verksamhetsår. Stödet kallas formellt "nybildningsbidrag" och handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Uppdaterad