Yrkesverksamma kulturaktörer

Många föreningar och yrkesverksamma aktörer arbetar med konstnärlig produktion och arrangemang med hög konstnärlig kvalitet. Det kan även handla om etablering och utveckling inom kulturområdet.

Du som har en förening som är en yrkesverksam kulturaktör kan söka flera olika stöd.

Stöd som kan vara relevanta för din förening: Yrkesverksamma kulturaktörer (15)

Kulturstöd

Ateljé- och studiostöd för konstnärer
Stockholms stads ateljé- och studiostöd kan sökas av dig som är yrkesverksam konstnär eller nyutexaminerad inom bild och formområdet. Stödet är ett engångsbelopp upp till 18 000 kronor per år ...

Coronaviruset: Tillfälligt stöd för intäktsbortfall
Är du kulturaktör och har beviljats kulturstöd från Stockholms stad 2019 eller 2020? Har du förlorat publik- och lokalintäkter till följd av coronapandemin? Då kan du söka tillfälligt stöd för ...

EU-projektstöd
Föreningar och organisationer i Stockholms stad kan söka stöd för omkostnader i samband med ansökningar till EU för konstnärligt intressanta projekt.

Stockholms stads kulturstipendium
Stockholms kulturnämnd delar varje år ut 20 kulturstipendier inom olika konstformer. Stipendiet är på 40 000 kronor och kan sökas av enskilda personer.

Stöd till eget skapande, demokrati och folkbildning
Är du en kulturförening som skapar och genomför olika kulturaktiviteter och arrangemang? Då kan du söka kulturstöd till eget skapande, demokrati och folkbildning.

Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang
Är du yrkesverksam kulturaktör och arbetar med konstnärlig och kulturskapande verksamhet? Skapar du publika möten med stockholmarna och stadens besökare? Då kan du söka kulturstöd till konstnärlig ...

Stöd till kulturetablering och utveckling
Är du yrkesverksam kulturaktör och arbetar med kulturskapande verksamhet som kan bidra till att stärka stadens kulturella infrastruktur? Då kan du söka kulturstöd till kulturetablering och utveckling.

Stöd till evenemang

Fritidsutvecklarnas evenemangsstöd
Om du vill genomföra regelbundna evenemang för vuxna personer som har intellektuell funktionsnedsättning eller som är inom autismspektrumet, kan du kanske söka det här stödet.

Stöd till lokala verksamheter

Föreningsstöd i Farsta
Ideella föreningar med verksamhet och aktiviteter inom Farsta kan få föreningsstöd. Farsta stadsdelsnämnd betalar ut stödet.

Föreningsstöd i Hägersten-Liljeholmen
Driver du en lokal förening i Hägersten-Liljeholmen? Då kan du ansöka om stöd från Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd. Stödet ges som verksamhetsbidrag eller arrangörsstöd.

Föreningsstöd i Spånga-Tensta
Ni som driver en ideell förening inom Spånga-Tensta stadsdelsområde kan ansöka om bidrag till er verksamhet från Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Föreningsstöd i Älvsjö
Älvsjö stadsdelsnämnd beviljar föreningsbidrag en gång per år. Bidraget ges till föreningar som är verksamma inom stadsdelsområdet och som bedriver verksamhet som kompletterar eller stödjer ...

Föreningsstöd på Östermalm
Östermalms stadsdelsnämnd ger stöd till ideella föreningar med verksamhet och aktiviteter inom stadsdelsområdet.

Stöd till lov- och lägerverksamhet

Fritidsutvecklarnas semesterverksamhetsstöd
Vill du arrangera gruppaktiviteter under juni, juli och augusti månad för vuxna personer som har intellektuell funktionsnedsättning eller som är inom autismspektrumet? Då kan du kanske söka det ...

Stöd till träffverksamhet

Fritidsutvecklarnas stöd till träffverksamhet
Det är viktigt för alla att ha något roligt att göra på fritiden. Om du vill ordna sociala, kulturella öppna träffpunkter under fritiden för vuxna personer som har intellektuell ...

Uppdaterad