Professionella kulturaktörer

Många föreningar och professionella aktörer arbetar med konstnärlig produktion och arrangemang med hög konstnärlig kvalitet. Det kan även handla om etablering och utveckling inom kulturområdet.

Du som har en förening som är en professionell kulturaktör kan söka flera olika stöd.

Stöd som kan vara relevanta för din förening: Professionella kulturaktörer (8)

Kulturstöd

Ateljé- och studiostöd för konstnärer
Stockholms stads ateljé- och studiostöd kan sökas av dig som är yrkesverksam konstnär eller nyutexaminerad från konsthögskola. Stödet är ett engångsbelopp upp till 18 000 kronor per år under en...

EU-projektstöd
Föreningar och organisationer i Stockholms stad kan söka stöd för omkostnader i samband med ansökningar till EU för konstnärligt intressanta projekt.

Kulturstöd
Kulturstöd kan sökas för publik verksamhet eller kulturprogram, så som föreställning, utställning eller konsert. Kulturstödet ska täcka kostnader i samband med programmet eller verksamheten, till...

Stockholms stads kulturstipendium
Stockholms kulturnämnd delar varje år ut 20 kulturstipendier inom bildkonst, teater, dans, film, foto, illustration, konsthantverk, musik, musikdramatik och litteratur. Stipendiet är på 40 000...

Utvecklingsstöd
Utvecklingsstöd kan sökas för insatser som har potential att leda till en innovation eller utvecklar kulturlivet i Stockholm. Insatserna ska leda till konstnärlig förnyelse, nya samarbeten eller...

Stöd till evenemang

Fritidsutvecklarnas evenemangsstöd
Om du vill genomföra regelbundna evenemang för vuxna personer som har intellektuell funktionsnedsättning eller som är inom autismspektrumet, kan du kanske söka det här stödet.

Stöd till lov- och lägerverksamhet

Fritidsutvecklarnas semesterverksamhetsstöd
Vill du arrangera gruppaktiviteter under juni, juli och augusti månad för vuxna personer som har intellektuell funktionsnedsättning eller som är inom autismspektrumet? Då kan du kanske söka det här...

Stöd till träffverksamhet

Fritidsutvecklarnas stöd till träffverksamhet
Det är viktigt för alla att ha något roligt att göra på fritiden. Om du vill ordna sociala, kulturella öppna träffpunkter under fritiden för vuxna personer som har intellektuell...

Uppdaterad