Föreningar för nationella minoriteter

En del föreningar för nationella minoriteter är inriktade på en specifik nationell minoritet. Andra har verksamhet som stödjer flera nationella minoriteter.

Du som har en förening med frågor som rör nationella minoriteter kan söka flera olika stöd.

Stöd som kan vara relevanta för din förening: Föreningar för nationella minoriteter (15)

Kulturstöd

EU-projektstöd
Föreningar och organisationer i Stockholms stad kan söka stöd för omkostnader i samband med ansökningar till EU för konstnärligt intressanta projekt.

Stöd till nationella minoriteter
Du som talar finska, samiska och meänkieli kan söka kulturstöd för kulturprogram som stärker något av språken eller de sverigefinska, finskromska, samiska och tornedalska kulturuttrycken.

Utvecklingsstöd
Från och med våren 2020 införs vissa justeringar i Stockholms stads kulturstöd. Justeringarna innebär nya möjligheter att söka stöd både för professionella kulturaktörer och för kreativa...

Stöd för lokaler

Lokalhyressubvention för stadens lokaler
Det finns möjlighet att ansöka om subventionerad eller avgiftsfri hyra i stadens lokaler och anläggningar för viss verksamhet. Stödet kallas formellt "Noll- och subventionerad taxa" och handläggs...

Stöd till deltagaraktiviteter

Medlemsaktivitetsstöd
Har er förening regelbundna föreningsaktiviteter, och uppfyller rätt kriterier, kan ni söka stöd för detta. Stödet kallas formellt "medlemsaktivitetsbidrag" och handläggs av idrottsförvaltningen i...

Stöd till lokala verksamheter

Föreningsstöd i Farsta
Ideella föreningar med verksamhet och aktiviteter inom Farsta kan få föreningsstöd. Stödet betalas ut av Farsta stadsdelsnämnd.

Föreningsstöd i Hägersten-Liljeholmen
Driver du en lokal förening i Hägersten-Liljeholmen? Då kan du ansöka om stöd från Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd. Stödet ges som verksamhetsbidrag eller arrangörsstöd.

Föreningsstöd i Skärholmen
Föreningar i Skärholmen kan ansöka om föreningsbidrag för aktiviteter eller ett evenemang. Föreningsbidraget ska rikta sig till personer som bor i Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg.

Föreningsstöd i Älvsjö
Älvsjö stadsdelsnämnd beviljar föreningsbidrag en gång per år. Bidraget ges till föreningar som är verksamma inom stadsdelsområdet och som bedriver verksamhet som kompletterar eller stödjer...

Föreningsstöd på Norrmalm
Ni som driver en ideell förening inom Norrmalms stadsdelsområde kan ansöka om bidrag till er verksamhet från Norrmalms stadsdelsnämnd.

Föreningsstöd på Södermalm
Ni som har en ideell förening på Södermalm kan ansöka om bidrag till er verksamhet från stadsdelsnämnden.

Föreningsstöd på Östermalm
Östermalms stadsdelsnämnd ger stöd till ideella föreningar med verksamhet och aktiviteter inom stadsdelsområdet.

Stöd till lov- och lägerverksamhet

Ledarstöd till aktiviteter under skollov
Om er förening har aktiviteter under skollov kan ni kanske söka stöd för ledare till aktiviteterna. Stödet kallas formellt "Lovbidrag ledare" och handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Lokalhyresstöd under skollov
Har er förening evenemang under skollov för barn och ungdomar? Då kan ni kanske söka stöd för lokalhyreskostnader för evenemanget. Stödet kallas formellt "Lovbidrag lokalhyra för barn- och...

Stöd vid föreningsbildning

Nybildningsstöd
Har ni just bildat er förening? Då kan ni förhoppningsvis söka stöd för ert första verksamhetsår. Stödet kallas formellt "nybildningsbidrag" och handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Uppdaterad