Föreningar med idrott och fysisk aktivitet för vuxna

Många föreningar erbjuder vuxna personer möjlighet till idrott eller fysisk aktivitet. En del föreningar är helt inriktade på idrott, och andra erbjuder fysisk aktivitet som en del av sin verksamhet.

Erbjuder din förening vuxna personer möjlighet till idrott eller fysisk aktivitet kan det finnas flera olika stöd som du kan söka.

Stöd som kan vara relevanta för din förening: Föreningar med idrott och fysisk aktivitet för vuxna (8)

Stöd för lokaler

Lokalhyressubvention för stadens lokaler
Det finns möjlighet att ansöka om subventionerad eller avgiftsfri hyra i stadens lokaler och anläggningar för viss verksamhet. Stödet kallas formellt "Noll- och subventionerad taxa" och handläggs...

Stöd till deltagaraktiviteter

Fritidsutvecklarnas aktivitetsstöd
Fritidsutvecklarnas aktivitetsstöd är till för vissa typer av aktiviteter som sker i grupp på fritiden för vuxna personer som har intellektuell funktionsnedsättning eller som är inom...

Stöd till evenemang

Fritidsutvecklarnas evenemangsstöd
Om du vill genomföra regelbundna evenemang för vuxna personer som har intellektuell funktionsnedsättning eller som är inom autismspektrumet, kan du kanske söka det här stödet.

Stöd till evenemang som främjar fysisk aktivitet
Idrottsföreningar och idrottsförbund kan ansöka om stöd för evenemang som främjar och stimulerar till fysisk aktivitet. Stödet kallas formellt "Evenemangsbidrag" och handläggs av...

Stöd till lov- och lägerverksamhet

Fritidsutvecklarnas semesterverksamhetsstöd
Vill du arrangera gruppaktiviteter under juni, juli och augusti månad för vuxna personer som har intellektuell funktionsnedsättning eller som är inom autismspektrumet? Då kan du kanske söka det här...

Stöd till prioriterade målgrupper

Parasportstöd
Har ni eller vill ni starta idrotts- eller motionsverksamhet för barn, unga eller vuxna med funktionsnedsättning? Då kan ni kanske ansöka om stöd för ledare för den verksamheten i er förening....

Stöd för utveckling av fysiska aktiviteter för personer med funktionsnedsättning
Föreningslivet kan söka stöd för att genomföra utvecklingsprojekt för att få fler personer som har en funktionsnedsättning, och som inte idrottar eller motionerar, att börja med fysisk aktivitet i...

Stöd till träffverksamhet

Fritidsutvecklarnas stöd till träffverksamhet
Det är viktigt för alla att ha något roligt att göra på fritiden. Om du vill ordna sociala, kulturella öppna träffpunkter under fritiden för vuxna personer som har intellektuell...

Uppdaterad