Funktionshindersorganisationer med fokus på barn

Många föreningar erbjuder aktiviteter för barn med funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara en förening som är helt eller delvis inriktad på barn, eller en anhörigförening.

Arbetar din förening med barn som har funktionsnedsättning, finns det ofta flera olika stöd som du kan söka.

Stöd som kan vara relevanta för din förening: Funktionshindersorganisationer med fokus på barn (10)

Stöd för lokaler

Lokalhyresstöd för egen lokal
Om er förening har en egen lokal för er föreningsverksamhet, och uppfyller rätt kriterier, kan ni söka stöd för hyran av lokalen. Stödet kallas formellt "Hyresbidrag" och handläggs av...

Lokalhyressubvention för stadens lokaler
Det finns möjlighet att ansöka om subventionerad eller avgiftsfri hyra i stadens lokaler och anläggningar för viss verksamhet. Stödet kallas formellt "Noll- och subventionerad taxa" och handläggs...

Stöd till investeringar i föreningslokal
Föreningar som har en egen lokal och som måste renovera, bygga om eller bygga till den, eller som måste köpa in större idrottsinventarier till lokalen, kan söka stöd för detta. Sök då stödet som...

Stöd till deltagaraktiviteter

Medlemsaktivitetsstöd
Har er förening regelbundna föreningsaktiviteter, och uppfyller rätt kriterier, kan ni söka stöd för detta. Stödet kallas formellt "medlemsaktivitetsbidrag" och handläggs av idrottsförvaltningen i...

Stöd till drop in-verksamhet

Ledarstöd för drop in-idrott
När er förening bedriver fysisk aktivitet, utan krav på kontinuerligt deltagande eller medlemskap, för prioriterade målgrupper kan ni ansöka om stöd för ledare till den verksamheten. Stödet kallas...

Stöd till lov- och lägerverksamhet

Ledarstöd till aktiviteter under skollov
Om er förening har aktiviteter under skollov kan ni kanske söka stöd för ledare till aktiviteterna. Stödet kallas formellt "Lovbidrag ledare" och handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Lokalhyresstöd under skollov
Har er förening evenemang under skollov för barn och ungdomar? Då kan ni kanske söka stöd för lokalhyreskostnader för evenemanget. Stödet kallas formellt "Lovbidrag lokalhyra för barn- och...

Stöd till prioriterade målgrupper

Parasportstöd
Har ni eller vill ni starta idrotts- eller motionsverksamhet för barn, unga eller vuxna med funktionsnedsättning? Då kan ni kanske ansöka om stöd för ledare för den verksamheten i er förening....

Stöd för utveckling av fysiska aktiviteter för personer med funktionsnedsättning
Föreningslivet kan söka stöd för att genomföra utvecklingsprojekt för att få fler personer som har en funktionsnedsättning, och som inte idrottar eller motionerar, att börja med fysisk aktivitet i...

Stöd vid föreningsbildning

Nybildningsstöd
Har ni just bildat er förening? Då kan ni förhoppningsvis söka stöd för ert första verksamhetsår. Stödet kallas formellt "nybildningsbidrag" och handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Uppdaterad