Studieförbund

Studieförbund erbjuder mötesplatser för bildning och delaktighet. Studieförbunden spelar en viktig roll i demokratin.

Studieförbund kan söka flera olika typer av stöd.

Stöd som kan vara relevanta för din förening: Studieförbund (4)

Stöd till evenemang

Fritidsutvecklarnas evenemangsstöd
Om du vill genomföra regelbundna evenemang för vuxna personer som har intellektuell funktionsnedsättning eller som är inom autismspektrumet, kan du kanske söka det här stödet.

Stöd till folkbildning

Stöd till studieförbund
Studieförbund i Stockholms stad kan söka stöd för att främja samverkan mellan staden och folkbildningen. Stödet ges till de statsbidragsberättigade studieförbunden och bygger på en dialog mellan...

Stöd till lov- och lägerverksamhet

Fritidsutvecklarnas semesterverksamhetsstöd
Vill du arrangera gruppaktiviteter under juni, juli och augusti månad för vuxna personer som har intellektuell funktionsnedsättning eller som är inom autismspektrumet? Då kan du kanske söka det här...

Stöd till träffverksamhet

Fritidsutvecklarnas stöd till träffverksamhet
Det är viktigt för alla att ha något roligt att göra på fritiden. Om du vill ordna sociala, kulturella öppna träffpunkter under fritiden för vuxna personer som har intellektuell...

Uppdaterad