Djurorganisationer

Djurorganisationer arbetar för djurens rätt. En djurorganisation kan också vara en förening som tar hand om hemlösa djur.

För dig som har en djurorganisation kan det finnas flera olika stöd som du kan söka.

Stöd som kan vara relevanta för din förening: Djurorganisationer (8)

Stöd för lokaler

Lokalhyressubvention för stadens lokaler
Det finns möjlighet att ansöka om subventionerad eller avgiftsfri hyra i stadens lokaler och anläggningar för viss verksamhet. Stödet kallas formellt "Noll- och subventionerad taxa" och handläggs...

Stöd till deltagaraktiviteter

Fritidsutvecklarnas aktivitetsstöd
Fritidsutvecklarnas aktivitetsstöd är till för vissa typer av aktiviteter som sker i grupp på fritiden för vuxna personer som har intellektuell funktionsnedsättning eller som är inom...

Medlemsaktivitetsstöd
Har er förening regelbundna föreningsaktiviteter, och uppfyller rätt kriterier, kan ni söka stöd för detta. Stödet kallas formellt "medlemsaktivitetsbidrag" och handläggs av idrottsförvaltningen i...

Stöd till evenemang

Fritidsutvecklarnas evenemangsstöd
Om du vill genomföra regelbundna evenemang för vuxna personer som har intellektuell funktionsnedsättning eller som är inom autismspektrumet, kan du kanske söka det här stödet.

Stöd till lov- och lägerverksamhet

Fritidsutvecklarnas semesterverksamhetsstöd
Vill du arrangera gruppaktiviteter under juni, juli och augusti månad för vuxna personer som har intellektuell funktionsnedsättning eller som är inom autismspektrumet? Då kan du kanske söka det här...

Ledarstöd till aktiviteter under skollov
Om er förening har aktiviteter under skollov kan ni kanske söka stöd för ledare till aktiviteterna. Stödet kallas formellt "Lovbidrag ledare" och handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Stöd till träffverksamhet

Fritidsutvecklarnas stöd till träffverksamhet
Det är viktigt för alla att ha något roligt att göra på fritiden. Om du vill ordna sociala, kulturella öppna träffpunkter under fritiden för vuxna personer som har intellektuell...

Stöd vid föreningsbildning

Nybildningsstöd
Har ni just bildat er förening? Då kan ni förhoppningsvis söka stöd för ert första verksamhetsår. Stödet kallas formellt "nybildningsbidrag" och handläggs av idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

Uppdaterad