VIDA – erbjud föreningsaktiviteter för nyanlända

Vill er förening välkomna nyanlända i er verksamhet? Då kan du genom projektet VIDA få hjälp med hur ni bäst tar emot en nyanländ medlem i er förening och på sätt bidrar till integration och en inkluderande Stockholm.

Projektet VIDA, Välj Inkludering Delaktighet och Aktivitet, matchar nyanlända stockholmare mot olika föreningsaktiviteter. Vi utgår från personens egna önskemål och intressen och erbjuder studiecirklar, sport- eller kulturaktiviteter. Föreningar inom hela Stockholmsområdet är välkomna att erbjuda en VIDA-aktivitet.

Så fungerar det

En föreningsaktivitet inom VIDA ska vara en introduktion till föreningslivet. Er förening kan erbjuda en aktivitet i er ordinarie verksamhet eller så kan ni skapa en särskild VIDA-aktivitet för nyanlända. Aktiviteten behöver vara en del i deltagarens handlingsplan inom kommunen eller Arbetsförmedlingen och vara godkänd av personens handläggare.

Aktiviteten ska

  • vara gratis för deltagare
  • omfatta 1-3 timmar per vecka
  • erbjudas vid 8-15 tillfällen
  • uppfylla kvalitetssäkrade kriterier, bland annat ska ni ha en utsedd svensktalande kontaktperson samt ha inslag av teori och lärande

Målgrupp för VIDA är nyanlända som

  • har en handlingsplan hos Arbetsförmedlingen eller Stockholms stad
  • är mellan 18 och 64 år
  • är födda utanför Europa
  • står långt ifrån arbetsmarknaden
  • har behov av insatser som stärker språk, hälsa och nätverk

Målet med VIDA är att stärka deltagarens

Hälsa – genom fysisk aktivitet eller social samvaro
Språk – genom att prata svenska i en avslappnad miljö
Nätverk – genom att lära känna nya människor i en ny kontext

Kontakta oss

Vill din förening eller organisation erbjuda en VIDA-aktivitet? Eller har du frågor om samverkan? Kontakta oss så berättar vi mer.

Daniel Harc, föreningssamordnare
E-post: daniel.harc@stockholm.se
Telefon: 08-508 35 559 / 076-12 35 553

Henning Sundvall, föreningssamordnare
E-post: henning.sundvall@stockholm.se
Telefon: 08-508 35 990 / 076-12 35 990

Uppdaterad