Idrotts- och föreningsverksamhet under coronapandemin

All organiserad idrottsverksamhet för barn och unga startar igen. Öppningen sker stegvis och på ett smittsäkert sätt.

Efter regeringens presskonferens den 21 januari 2021 stod det klart att vi kan öppna upp för ytterligare organiserad verksamhet. Det är glädjande och viktigt att barn kan få börja träna både inomhus och utomhus igen.

Beslutet gäller:

  • för barn födda 2005 eller senare
  • både inomhus och utomhus
  • med start 25 januari.

Det som nu är beslutat gäller i första hand till den 7 februari 2021. Därefter görs nya överväganden sett till besked från myndigheter och aktuellt smittläge i regionen.

Yrkesverksam elitidrott är fortsatt undantagen och fortsätter sin verksamhet som vanligt.

Staden har tagit följande beslut:

  • All organiserad idrottsverksamhet, både inomhus och utomhus, för barn födda 2005 eller senare startas, under förutsättning att verksamheten kan bedrivas på ett smittsäkert sätt.
  • Vid idrottsanläggningar utomhus erbjuds tider utöver föreningsaktiviteter för barn i första hand till föreningsverksamhet för ungdomar 16–20 år (födda 2004 och tidigare).
  • I mån av plats fördelas tider utomhus till föreningsverksamhet för vuxna samt allmänhet.
  • Simhallarna, samt gym och gruppträning, är fortsatt stängda för allmänheten. Anläggningarna håller endast öppet för föreningsverksamhet för barn födda 2005 och senare på bokade tider. Vi håller även öppet för skolans idrottsverksamhet dagtid och simskola.
  • Idrottshallarna och ishallarna är öppna för skolans idrottsverksamhet samt för föreningsverksamhet för barn födda 2005 och senare.
  • Yrkesverksam elitidrott är fortsatt undantagen.

Ingen träning inomhus för ungdomar eller vuxna

Träning inomhus är inte tillåten för ungdomar 16–20 år eller vuxna.

Vi kommer att avboka samtliga seniortider inomhus under perioden 25 januari till 7 februari 2021.

Ni som förening behöver avboka tider inomhus som är avsedda för 16–20 år, då vi inte har någon möjlighet urskilja den åldersgruppen i era bokningar.

Ändra bokningar till barn och unga

Vill ni boka om tider till verksamhet för barn födda 2005 eller senare är ni välkomna att höra av er till bokningen.idrott@stockholm.se

Omklädningsrummen är stängda

Omklädningsrummen kommer inte att vara tillgängliga som vanligt på våra idrottsanläggningar.

Dusch och ombyte bör ske hemma. Pandemilagen sätter stora begränsningar för hur många kan man vara i omklädningsrum och duschutrymmen, och därför behöver vi hålla dem stängda.

Fler möjligheter för träning utomhus

De föreningar som ännu inte har bokat tider utomhus, och som önskar utomhustider från den 25 januari 2021, är välkomna att kontakta bokningsenheten. Vi kommer genom att återkoppla till er vad som är tillgängligt.
bokningen.idrott@stockholm.se

Utökat antal aktivitetsytor utomhus

Att röra på sig och motionera är viktigt, men måste ske på ett säkert sätt.

Ett utökat utbud av aktivitetsytor utomhus erbjuds genom att ytterligare nio fotbollsplaner i staden i största möjliga mån snöröjs vid snöfall.

På cirka 50 av stadens fotbollsplaner utökar vi tiden för belysning till klockan 21.00. 

Alla dessa planer kan nyttjas helt fritt för all typ av rörelse och kan inte bokas.

På drygt 50 av stadens fotbollsplaner utökar vi tiden för belysning till klockan 21.00. Det ger möjlighet för många fler föreningar att hitta en plats för utomhusträning.

Alla dessa planer kan nyttjas helt fritt och behöver inte bokas. 

Utöver dessa planer erbjuder Stockholm massor av möjligheter till träning utomhus på andra platser.

Smittsäker träning

Det är mycket viktigt att all träning genomförs så smittsäkert som möjligt. Det är en förutsättning för att kunna bedriva verksamhet på stadens idrottsanläggningar. Folkhälsomyndigheten ger riktlinjer och råd kring hur smittspridningen kan minskas på ett effektivt sätt.

Varje förbund och förening, som känner sin verksamhet, gör bäst sin egen bedömning utifrån Folkhälsomyndigheten allmänna råd. Utgångspunkten är att minska risken för smittspridning. Om vi tar ansvar och följer råden blir träningen säkrare för alla.

Max antal personer på anläggningarna

Hur många personer som max får vistas på våra anläggningar beror dels på pandemilagens begränsningar och dels på vad som generellt är lämpligt för anläggningen. Anslag med aktuellt maxantal finns vid varje anläggning.

Vi skapar de bästa förutsättningarna tillsammans

Vi på idrottsförvaltningen jobbar så snabbt vi kan, men har ibland lite fördröjningar i hanteringen på grund av det rådande läget. Vi hoppas på er förståelse med detta.

Tack för er förståelse och samarbete. Lycka till med uppstarten av verksamheten!

Uppdaterad