Idrotts- och föreningsverksamhet under coronapandemin

Från den 17 maj 2021 öppnar staden upp samtliga idrottsanläggningar – inomhus och utomhus – för all organiserad idrottsverksamhet. Det betyder att även de födda 2001 och tidigare ges möjlighet att i börja träna i organiserad verksamhet.

Fortsatt gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer för tävling och match. Det är endast tillåtet med en match/tävling utomhus per vecka för de som är födda 2002 och senare. Enligt Folkhälsmyndighetens rekommendation gäller detta fram till 1 juni.

Omklädningsrum är fortsatt stängda för ombyte och dusch.

Yrkesverksam elitidrott är fortsatt undantagen och fortsätter sin verksamhet som vanligt.

Nu öppnas stadens idrottsanläggningar för all organiserad föreningsverksamhet

Från den 17 maj öppnas stadens idrottsanläggningar för all organiserad idrottsverksamhet vilket även inkluderar vuxna födda 2001 och tidigare som tidigare inte tillåtits att träna organiserat.

Omklädningsrum är fortsatt stängda för ombyte och dusch.

Staden följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande tävlingsverksamhet för barn och unga. Fram till den 1 juni gäller en match eller tävling utomhus per vecka för barn och unga födda 2002 eller senare.

Elitidrott är undantagen.

All organiserad idrottsverksamhet, både inomhus och utomhus, ska genomföras på ett smittsäkert sätt.

Aktuellt - stadens öppningar från måndag 17 maj:

  • All föreningsverksamhet, för alla åldrar, får bedrivas på stadens idrottsanläggningar utomhus och inomhus.
  • Staden följer Folkhälsomyndighetens rekommendation gällande en match/tävling per vecka för barn och unga födda 2002 och senare. Inga matcher/tävlingar för födda 2001 och tidigare.
    "Från och med den 28 april 2021 kan föreningar med lagidrotter anordna en match eller tävlingsdag per lag och vecka utomhus för barn och unga födda 2002 eller senare. För individuella idrotter gäller att barn och unga kan tävla eller delta i en match utomhus max en gång per vecka. Matcher och tävlingar ska genomföras lokalt, eller med ett begränsat resande. Omklädningsrum skall undvikas. Trängsel måste undvikas vid resa dit och på plats."
  • Fem uppvärmda utomhusbassänger öppnas – Eriksdalsbadet, Kampementsbadet, Vandadisbadet, Järvabadet och Nälstabadet.
  • Från den 19 maj öppnas en begränsad omfattning av gruppträning utomhus.
  • Simhallarna är redan öppna för organiserad föreningsverksamhet, simskola och för dig med fysisk aktivitet på recept (FaR) men kommer inom kort också succesivt att öppna för en bredare allmänhet på vissa tider.
  • Yrkesverksam elitidrott är fortsatt undantagen.
  • Dusch och ombyte ska ske hemma. Pandemilagen sätter stora begränsningar för hur många man kan vara i omklädningsrum och duschutrymmen, och därför behöver vi hålla dem stängda.

Tillfälligt föreningsstöd för bokningskostnader under ickesäsong

Idrottsnämnden har beslutat införa ett tillfälligt föreningsstöd som ska täcka föreningars bokningskostnader under ickesäsong för barn- och ungdomsverksamhet under hela 2021.

Beslutet gäller retroaktivt för bokningar avseende 1 januari till och med den 31 december i år.

Information har skickats ut direkt till berörda föreningar om hur man kan få del av stödet.

Ett stöd för idrottsföreningar som kämpar på

Syftet med stödet är att ge en lättnad för många av de idrottsföreningar som har kämpat med att hålla igång verksamhet för barn och ungdomar trots de annorlunda förutsättningar som pandemin har inneburit.

Beslutet innebär olika saker för föreningarna beroende på vilken idrott som utövas och vilken anläggning som bokas för det.

Tips på annan träning utomhus

Att röra på sig och motionera är viktigt, men måste ske på ett säkert sätt. Här hittar du tips om möjligheter till annan träning utomhus – eller precis där du är just nu.

Smittsäker träning

Det är mycket viktigt att all träning genomförs så smittsäkert som möjligt. Det är en förutsättning för att kunna bedriva verksamhet på stadens idrottsanläggningar. Folkhälsomyndigheten ger riktlinjer och råd kring hur smittspridningen kan minskas på ett effektivt sätt.

Varje förbund och förening, som känner sin verksamhet, gör bäst sin egen bedömning utifrån Folkhälsomyndigheten allmänna råd. Utgångspunkten är att minska risken för smittspridning. Om vi tar ansvar och följer råden blir träningen säkrare för alla.

Våra anläggningar och ytor inomhus omfattas av pandemilagen

Hur många personer som max får vistas på våra anläggningar och ytor inomhus beror dels på pandemilagens begränsningsförordning och dels på vad som generellt är lämpligt för anläggningen. Anslag med aktuellt maxantal finns vid varje berörd anläggning och lokal.

Vid våra anläggningar utomhus

Enligt pandemilagen har vi ett ansvar att undvika trängsel även vid våra anläggningar utomhus. Det är den som har ansvar för en aktivitet som också ansvarar för att den genomförs enligt myndigheternas råd och rekommendationer.

Vi har ett gemensamt ansvar för att detta ska fungera

För att vi ska klara att hålla våra anläggningar öppna, under en fortsatt allvarlig pandemi, förutsätts ett samarbete mellan oss och också ett stort individuellt ansvar.

Vi på idrottsförvaltningen jobbar så snabbt vi kan, men har ibland lite fördröjningar i hanteringen på grund av det rådande läget. Vi hoppas på er förståelse med detta.

Tack för er förståelse och samarbete.

Uppdaterad