Priser och fakturering

Här kan du se vad det kostar att hyra stadens idrottsanläggningar och läsa om våra faktureringsrutiner.

Priserna varierar beroende på om du hyr som bidragsberättigad förening, privatperson eller företag. För ungdomar och personer med funktionsnedsättning gäller 0-taxa under idrottens säsong. Barn- och ungdomsföreningar kan ansöka om subventionerad föreningstaxa alternativt 0-taxa. Är du privatkund eller ett företag betalar du privattaxa.

Taxor för planhyror 2019 (pdf, 113 kb, nytt fönster)

Taxor för övriga skollokaler 2019 (pdf, 138 kb, nytt fönster)

Faktureringen sker månadsvis i efterskott och levereras till brevlådan cirka fem dagar efter utskick. Under 2019 skickar vi ut faktura:

 • 4 februari
 • 4 mars
 • 8 april
 • 6 maj
 • 3 juni
 • 22 juli
 • 5 augusti
 • 2 september
 • 7 oktober
 • 4 november

Regler och rutiner för uppföljning av betalningar:

 • Förfallodatum är 30 dagar efter fakturadatum.
 • Om betalning inte inkommit sju dagar efter förfallodatum skickas en fakturapåminnelse och kunden spärras för nya bokningar och bokningsändringar.
 • Om betalning inte inkommit 21 dagar efter förfallodatum skickas fakturan till inkasso.
 • Vid försenad betalning utgår ränta enligt räntelagen.

Faktura via e-post
Idrottsföreningar kan få sina fakturor till sin förenings officiella e-postadress. Om så önskas skickas en begäran med föreningens kundnummer till e-post
faktura.idrott@stockholm.se

Uppdaterad