Få hjälp av vår etableringsservice

Vi ger stöd och information till dig som vill etablera eller omlokalisera ditt företag i staden.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig

* Obligatorisk uppgift

Kontaktuppgifter

Om företaget

Typ av verksamhet

Om er etablering eller omlokalisering

Söker ni mark för att bygga?
Söker ni lokal?

Önskemål om geografisk placering

Beskriv var i Stockholm ni önskar etablera er. Du kan också bifoga en karta där du markerar önskat område.

Påverkan och krav på närmiljön

Orsakar verksamheten störningar (till exempel buller) som kan påverka andra?
Utgör verksamheten en risk för hälsa eller säkerhet?

Uppdaterad