Coacher för energi och klimat

Vill du sänka ditt företags energikostnad och samtidigt minska påverkan på klimatet? Med en energicoach får du hjälp helt gratis.

Nu kan du som har ett litet eller medelstort företag med mindre energianvändning än 300 MWh/år inkl. transporter, få besök av en lokal energicoach från kommunen som går igenom hur ditt företag använder energi. Efter besöket får du förslag på vad du kan göra för att minska energianvändningen. Du får också hjälp att göra de åtgärder som behövs.

Delta i ett coachningsprogram

När du tar hjälp av en energicoach får du en bättre bild av ditt företags energianvändning och vilka förbättringar ni kan göra. Energicoachen kostar inget och ni väljer själva vilka förbättringar ni vill göra utifrån coachens förslag.

När företagets energianvändning minskar kan till exempel:

  • energikostnaden sänkas
  • klimatpåverkan minska
  • varumärket stärkas med hållbarhetsarbetet

När energin  används effektivare kommer också ofta mervärden som:

  • bättre arbetsmiljö genom till exempel jämnare temperatur, bättre ventilation och behagligare belysning
  • minskat behov av underhåll

Under programperioden anordnas olika typer av evenemang som utformas efter de behov och intressen som finns bland deltagarna. Det kommer att vara bra tillfällen att få inspiration och utbyta erfarenheter med andra företagare.

Kontakta din lokala energicoach

Om energicoach-programmet

Programmet Coacher för energi och klimat är en nationell satsning särskilt riktad till små och medelstora företag med en energianvändning under 300 megawattimmar. Coacherna finns för närvarande i omkring 130 kommuner vilket möjliggör att coachningen kan ske lokalt. Programmet startade i januari 2017.

Energi- och klimatrådgivningen - coacher för energi och klimat

Energi- och klimatrådgivningen för företag

Du kan även vända dig direkt till Energi- och klimatrådgivningen för företag.

Energi- och klimatrådgivningen

 

 

Uppdaterad