Energi- och klimatrådgivning för företag

Vet du vad energin används till på ditt företag och hur stora energikostnaderna är? Med en enkel och översiktlig energiöversyn eller en mer genomgående energikartläggning går det ofta att hitta kostnadseffektiva åtgärder som sparar energi.

Energi- och klimatrådgivningens företagsinformation vänder sig till föreningar och företag i Stockholm med färre än 250 anställda.

Via vår webbsida hittar du samlade råd och tips om:

  • Uppvärmning och ventilation
  • Fastighetsel och belysning
  • Solenergi
  • Transporter
  • Bidrag och stöd

Boka ett besök

Är du en bostadsrättsförening, mindre fastighetsägare eller företag med färre än 250 anställda? Då erbjuder vi ett kostnadsfritt och opartiskt energirådgivningsbesök.

Tillsammans går vi igenom företagets energianvändning och ger förslag på vilka åtgärder som är lönsamma. 

Mejla oss för att boka in ett besök! Besöket beräknas ta ungefär en timme. Kontakta Stockholms lokala energi- och klimatrådgivare och få mer information:

energiradgivning@stockholm.se

Coacher för energi och klimat

Du som har ett litet eller medelstort företag kan få besök av en lokal energicoach från kommunen som går igenom hur ditt företag använder energi. Besöket är helt gratis. Efter besöket får du förslag på vad du kan göra för att minska energianvändningen. 

Coacher för energi och klimat

Om Energi- och klimatrådgivningen i Stockholm

Energi- och klimatrådgivningen är en opartisk och kostnadsfri service från din kommun. Vi hjälper dig med tips och råd om hur du kan minska din energianvändning och miljöpåverkan. Vi som svarar på dina frågor är utbildade energi- och klimatrådgivare.

I Stockholmsområdet är energi- och klimatrådgivningen samordnad av Energikontoret Storstockholm och i huvudsak finansierad av Energimyndigheten. 26 kommuner samarbetar för att effektivisera rådgivningen. 

Uppdaterad