Lättnader för näringslivet under pandemin

Stockholms stad har satt in flera åtgärder för att underlätta för dig som är företagare i Stockholm och drabbats hårt av pandemin.

Många verksamheter, inte minst inom besöksnäringen och små till medelstora företag, har drabbats hårt av pandemins konsekvenser. 

Stockholm arbetar också med att underlätta för att Stockholm ska kunna växla upp efter pandemin.

Åtgärder för att underlätta

Flera åtgärder är till nytta för många företag som har kontakt med Stockholms stad, till exempel som leverantör, som hyresgäst eller inom en bransch där staden utövar tillsyn.

Har du allmänna frågor om de lättnader som nu införs är du varmt välkommen att kontakta Företagslotsen i Stockholms stad, en kostnadsfri service för företagare i Stockholm.

Telefon: 08-508 11 595
E-post: lots@stockholm.se

I normala fall gäller att staden betalar sina fakturor inom 30 dagar. Denna betalningstid är förkortad till 20 dagar.

Staden lämnar uppskov med tillsynsavgifter med utgångspunkt i enskilda bedömningar.

Du som vill söka uppskov, kontakta ansvarig förvaltning eller bolag via mejl eller telefon. I kontakter med förvaltningar och bolag behöver du kunna lämna uppgift om ditt kundnummer (eller motsvarande) samt fakturanummer om ditt ärende berör en utställd faktura.

Kontakt

Serveringstillstånd och försäljning av folköl och tobak

Telefon: 08-508 25 800
E-post: tillstandsenheten@stockholm.se

Livsmedelsanläggningar

Telefon: 08-508 28 888
E-post: livs@stockholm.se

Hygienverksamheter, avfall, kosmetiska produkter, solarier och annan hälsoskyddsrelaterad verksamhet

Telefon: 08-508 28 900
E-post: miljoforvaltningen@stockholm.se

Bilvårds- och drivmedelsanläggningar, verkstäder med mera, grafisk verksamhet, kemtvätt, tandläkare och annan miljöfarlig verksamhet

Telefon: 08-508 28 990

Sedan 1 juni kan du som vill söka bygglov eller göra en anmälan till stadsbyggnadskontoret digitalt via e-tjänst. E-tjänsten är en del i arbetet med att underlätta ansökningsprocessen för dig som sökande, underlätta för näringslivets återstart efter pandemin och bidra till ökad digitaliseringen av information.

Som en del i stadens arbete med att underlätta för det lokala näringslivet har stadsbyggnadskontoret permanent infört en väg in för näringslivet. Detta för att

  • öka tillgängligheten för rådgivning och handläggning
  • underlätta att söka bygglov och påskynda handläggningen. 

Året ut prioriteras hantering av ärenden som rör företag och lokaler för vårdändamål.

Kontakt

Vägen in för näringslivet för bygglovsrelaterade frågor
Telefon: 08-508 27 400
E-post: foretag.bygglov@stockholm.se
Måndag–fredag 09.00–15.00

Det finns möjlighet till uppskov för avgifter inom VA och avfallshantering. En enskild bedömning görs av ansvarigt bolag, Stockholm Vatten och Avfall.

Du kan också få hjälp med att ändra ditt abonnemang och glesa ut hämtningsintervallet för avfall.

Kontakt

Stockholm Vatten och Avfalls kundtjänst
Telefon: 08-522 120 00 
E-post: kund@svoa.se

Uppskov med hyran

Stockholms stad är genom förvaltningar och bolag en stor hyresvärd för många företag och verksamheter. Du som är företagare eller på annat sätt hyr lokaler av stadens förvaltningar eller bolag kan vända dig till din hyresvärd för att diskutera möjlighet till uppskov av hyran.

Hyresnedsättningar

Med anledning av pandemin erbjuder Stockholms stad som hyresvärd möjlighet till hyresnedsättning till företag och verksamheter i utsatta branscher. Möjligheten omfattar de branscher som innefattas av det statliga hyresstödet.

Är du verksam i någon av de branscher som innefattas av det statliga hyresstödet är du också varmt välkommen att kontakta din hyresvärd inom Stockholms stad, som kommer att pröva en eventuell hyresnedsättning individuellt. Ditt ärende kommer att hanteras skyndsamt. Vilka branscher som omfattas av det statliga stödet hittar du i länk nedan.

Förslag som skickats till Kommissionen - föreslagna branscher att ta emot hyresstöd (200409), regeringens webbplats

Kontakt

Fastighetskontoret

Telefon: 08-508 27 000
E-post: fastighetskontoret@stockholm.se

Stockholmshem

Telefon: 08-508 39 000
E-post: lokal@stockholmshem.se

Telefon: 0770-814 814 

Svenska Bostäders kundcenter

Telefon: 0771-318 318
E-post: info@svenskabostader.se

Stockholms hamnar

Telefon: 08-670 26 00
E-post: fastighetsforvaltning@stockholmshamnar.se

S:t Erik Markutveckling

Fredrik Röjme, förvaltningsansvarig
Telefon: 076-871 50 24
E-post: fredrik.rojme@newsec.se

SISAB

Per Backe, fastighetschef
Telefon: 08-508 42 209
Carmen Stefan, chef fastighetsstöd
Telefon:  08-508 47 013

Avgiften sänks till noll kronor på MC-platser och boendeparkering för MC och moped klass 1. Förändringen görs för att skapa bättre framkomlighet i staden. 

Livsmedel, hotell och restaurang

Några lättnader är inriktade på att underlätta för företag inom hotell- och restaurangbranschen som drabbats hårt av pandemins konsekvenser.

Under perioden 1 april till 31 december 2021 slopas avgiften för företagare som ansöker om tidsbegränsat bygglov för uteservering.

Möjlighet finns att få uppskov av inbetalning för tomträttsavgälder och arrenden, främst för fastigheter inom hotell, konferens och restauranger. Enskild bedömning av möjlighet till uppskov görs av ansvarig förvaltning, exploateringskontoret.

Kontakt

Kontaktcenter, tomträttsavgälder och arrenden
Telefon: 08-508 26 222

Staden kan lämna anstånd för avgifter för att använda offentlig plats för torghandel, foodtruckar och kiosker. Trafikkontoret gör enskilda bedömningar för varje ansökan om anstånd.

E-post: ekonomi.upplatelser.tk@stockholm.se

I normalfallet villkoras serveringstillstånd med vaktvillkor för serveringstider efter klockan 01:00. Mot bakgrund av att restauranger och barer generellt nu har mindre gäster, i kombination med Folkhälsomyndighetens föreskrift från den 25 mars om att endast bordsservering tillåts, finns möjlighet för restauranger och barer få lättnader i kravet på ordningsvakter.

Socialförvaltningen gör en kostnadsfri prövning av varje enskilt ärende. Du som vill ha förändringar i vaktvillkoret, mejla följande uppgifter till socialförvaltningen:

  • Uppgift om serveringsställets namn och adress samt organisationsnummer
  • Antal sittplatser (det faktiska antalet under rådande förhållanden och efter en eventuell ommöblering enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter)
  • Serveringstid – ange om ni eventuellt planerar att stänga tidigare än det klockslag som anges i ert serveringstillstånd
  • Beskriv kortfattat hur ni bedömer att ordning och nykterhet ska kunna upprätthållas utan ordningsvakter. Vilken bemanning kommer restaurangen ha i övrigt? (Till exempel eventuell entrévärd, antal serveringspersonal med mera)

Kontakt

Socialförvaltningens tillståndsenhet
Telefon: 08-508 25 800
E-post: tillstandsenheten@stockholm.se

De bokningar som staden gjort för till exempel externa möteslokaler och konferenser avbokas inte, utan bokas om för att genomföras under ett senare tillfälle.

Handel

Några av lättnaderna är speciellt för att underlätta för företag inom handel.

Staden kan lämna anstånd för avgifter för att använda offentlig plats för torghandel, foodtruckar och kiosker. Trafikkontoret gör enskilda bedömningar för varje ansökan om anstånd.

E-post: ekonomi.upplatelser.tk@stockholm.se

Uppdaterad