Insatser för näringslivet – Växla upp Stockholm

Näringslivet är avgörande för Stockholm och vår gemensamma välfärd. För Stockholms stad är det viktigt att hjälpa dig som företagare att komma igen efter pandemin på det sätt vi kan.

Det var en tuff period när samhället bromsade in. Många verksamheter, inte minst inom besöksnäringen och små till medelstora företag, drabbades hårt.

Du som företagare är avgörande för att Stockholm ska vara en dynamisk storstad. Utan dig skulle det finnas färre arbetstillfällen och ditt företag bidrar till en mer livskraftig stad. Kanske är du på väg att få igång ditt företag igen eller så är du redo att prova nya vägar med ett nystartat företag. Oavsett var du är ska vi hjälpa dig vidare på de sätt vi kan.

Här samlar vi åtgärder som ska underlätta för dig när pandemin väl släpper sitt grepp om Stockholm.

Insatser för att växla upp Stockholm

Sedan 1 juni kan du som vill söka bygglov eller göra en anmälan till stadsbyggnadskontoret digitalt via e-tjänst. E-tjänsten är en del i arbetet med att underlätta ansökningsprocessen för dig som sökande, underlätta för näringslivets återstart efter pandemin och bidra till ökad digitaliseringen av information.

En etableringslots hos äldreförvaltningens etableringslots ger stöd och information till dig som vill starta ett vård- och omsorgsboende eller seniorbostäder, eller bygga samhällsfastigheter inom äldreomsorgen i Stockholms stad.

Visit Stockholm jobbar genom projektet Omställning Stockholm med att stärka besöksnäringen i Stockholm. Projektet ska hjälpa små och medelstora företag att utvecklas vidare och komma långsiktigt hållbara ur krisen. Med satsningen stärker Stockholm positionen som innovativ och hållbar besöksdestination både internationellt och nationellt. Projektet har stöd av Tillväxtverket med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

På Visit Stockholms webbplats kan du läsa mer om innehållet i projektet och inom vilka delar du kan involvera ditt företag.

Svenska Ishockeyförbundet har valt Stockholm som huvudort för VM 2025.

Ett stort mästerskap ger nya affärsmöjligheter, samarbeten och förutsättningar för näringslivet att delta brett. Evenemanget ger dessutom stor synlighet och skapar marknadsföringsytor kopplat till Stockholm som företagsplats vilket stärker näringslivets konkurrenskraft.

Att Stockholm är en attraktiv plats att besöka är viktigt för besöksnäringen.

Som en del i arbetet med att stärka Stockholm som besöksmål har Stockholms stad placerat ut trafikskyltar med text på engelska. Detta för att till exempel göra det lättare för turister att hitta vägen till turistattraktionen Kungliga slottet. 

Integrationspakten är Stockholms stads medlemsnätverk för arbetsgivare och andra organisationer inom privat näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor som vill bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad. Nätverkets vision är att fler arbetsgivare ska kunna nå efterfrågad kompetens och att fler stockholmare ska etableras på arbetsmarknaden.

Genom Integrationspakten får du som företagare fördjupad samverkan med staden kring kompetensförsörjning och inkludering. 

Lättnader för näringslivet under pandemin

För att underlätta för dig vars företag drabbats hårt av coronapandemin har Stockholms stad satt in en rad insatser.

Uppdaterad