Fortsatta lättnader för dig som företagare året ut

I samband med coronapandemin införde vi en rad åtgärder för att underlätta för dig som företagare.

Vissa insatser var tidsbegränsade. Andra är permanenta förbättringsåtgärder, som till exempel den nya e-tjänsten för bygglovsansökningar. 

Livsmedel, hotell och restaurang

Prioriterad handläggning för företagare som ansöker om tidsbegränsat bygglov för uteserveringar.

Staden kan lämna anstånd för avgifter för att använda offentlig plats för torghandel, foodtruckar och kiosker. Trafikkontoret gör enskilda bedömningar för varje ansökan om anstånd.

E-post: ekonomi.upplatelser.tk@stockholm.se

Många företagare har avregistrerat sin livsmedelsverksamhet på grund av pandemin. Den som vill återregistrera verksamheten under 2022 kommer att få göra det utan avgift.

Under 2022 kommer tidsbegränsade bygglov för uteserveringar att vara avgiftsfria.

Staden kommer under 2022 ge näringsidkare möjligheten att tillfälligt ha uteservering utan avgift. 

Handel

Några av lättnaderna är speciellt för att underlätta för företag inom handel.

Under 2022 kommer platser för torghandel att vara avgiftsfria.

Särskilda insatser för besöksnäringen

Stockholm Business Region kan med en marknadsföringsinsats stötta större evenemang som bland annat ökar antalet besökare till Stockholm och upplevs positivt av stockholmarna.

För 2022 har stora resurser för marknadsföringsstödet säkerställts.

Visit Stockholm jobbar genom projektet Omställning Stockholm med att stärka besöksnäringen i Stockholm. Projektet ska hjälpa små och medelstora företag att utvecklas vidare och komma långsiktigt hållbara ur krisen. Med satsningen stärker Stockholm positionen som innovativ och hållbar besöksdestination både internationellt och nationellt. Projektet har stöd av Tillväxtverket med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

På Visit Stockholms webbplats kan du läsa mer om innehållet i projektet och inom vilka delar du kan involvera ditt företag.

Uppdaterad