Stockholmsmentor

Nu har du som är eller har varit verksam i Stockholms arbetsliv möjlighet att förändra livet för en nyanländ stockholmare eller andra som flyttat hit från andra länder genom att bli Stockholmsmentor.

Stockholmsmentor är en del av Integrationspakten där staden och näringslivet tillsammans skapar möjligheter för fler stockholmare att etablera sig på arbetsmarknaden och samtidigt möta näringslivets efterfrågan på arbetskraft. Det finns tre mentorprogram: yrkesmentor, språkmentor och mentor till en ungdom.

Du kan vara Stockholmsmentor genom att:

  • dela med dig av din erfarenhet, kompetens och branschkännedom och hjälpa till att korta din adepts väg till jobb
  • dela med dig av dina erfarenheter och kännedom om svenskt arbetsliv och språk till en nyanländ. På så sätt underlättar du för den personens möjligheter till arbete.

Personligt utbyte kan ge värdefulla insikter

Att komma närmare en person genom samtal ger även dig tillfälle att utvecklas personligen och att få en större inblick i hur det är att vara ny i vår stad och i vårt land.

Genom att bli mentor kan du hjälpa adepten att

  • få ökad kunskap om hur svenskt arbetsliv fungerar
  • få snabbare språkträning som ökar möjligheten att genomföra studier
  • få språkträning som ökar möjligheten till arbete
  • få ökad kunskap i olika sökvägar till arbete
  • träna på yrkessvenska.

Upplägg för dig som mentor

Gemensamt för alla mentorprogram är att du träffar din adept en gång i månaden under åtta månader. Ni bestämmer själva tid och plats för era möten. När ni träffas samtalar ni på svenska.

Under programmet får du som mentor:

  • stöd och uppföljning.
  • nätverksträff för mentorer
  • erbjudande om en digital tvåtimmars kompetenshöjande mentorsutbildning med inriktning på Interkulturellt perspektiv och kommunikation.

Mentorutbildning

Engagerar du dig som mentor i något av mentorprogrammen inom ramen för Stockholmsmentor, så är du välkommen att ta del av mentorutbildningen!

Samordning mentorprogrammen

Ulrika Hällgren, samordnare på enheten för arbetsgivarsamverkan, Arbetsmarknadsförvaltningen, förvaltningen är ansvarig för Stockholmsmentor och mentorprogrammen.

Låter det intressant? Anmäl dig redan idag till Stockholmsmentor genom att mejla oss på stockholmsmentor@stockholm.se.

När du anmält intresse kontaktar vi dig för en intervju så snart som möjligt.

Uppdaterad