Vad innebär det att ta emot en feriearbetare?

Det är viktigt att du som anmäler lediga jobb också vet vilket ansvar din arbetsplats har för feriearbetaren.

Vilket ansvar har jag för feriearbetare? 

Du som erbjuder en arbetsplats ansvarar för att

 • skapa ett arbetsschema med planerade arbetsuppgifter inför arbetsperioden
 • introducera ungdomen på arbetsplatsen genom att hålla en introduktion redan den första arbetsdagen
 • hämta in kontaktuppgift till närmast anhörig
 • ha ett organiserat arbetsmiljöarbete och säkerställa att arbetsmiljön är tillfredställande och se till att det inte finns några risker
 • ha skyddsansvar enligt arbetsmiljölagen
 • en handledare finns tillgänglig på arbetsplatsen för att stötta ungdomen hela arbetsdagen
 • ge ungdomen kontaktuppgifter till handledare och arbetsplats.

Du ansvarar även för att 

 • ungdomen har lämpliga arbetsuppgifter och inte gör arbete som ordinarie personal och vikarier ska utföra
 • tillhandahålla arbetskläder vid behov
 • kontakta feriehandläggaren på den förvaltning som har anställt ungdomen om något problem skulle uppstå
 • rapportera de tider ungdomen jobbar till den stadsdelsförvaltning som har anställt ungdomen
 • vara väl informerad om regler för minderåriga i arbete

Vilket ansvar har stadsdelsförvaltningen? 

Stadedelsförvaltningen ansvarar för att

 • stå för ungdomarnas lönekostnad och tjänstepension
 • kontrollera ungdomarnas belastningsregisterutdrag vid behov
 • ungdomen är försäkrad
 • ta hand om administrationen kring anställningen
 • ha försäkring för anställd ungdom
 • besluta om eventuell arbetsrättslig åtgärd vid eventuell misskötsel. 

Uppdaterad