Rollen som handledare och utbildning

Det är ett stort ansvar att vara handledare åt en ungdom. Vi erbjuder handledarutbildning till dig som tar emot feriearbetare.

Din roll som handledare

Handledarutbildningen riktar sig till dig som är anställd i Stockholms stad eller hos någon av stadens samarbetspartners. Att vara handledare är ett viktigt uppdrag. Din roll som handledare är att ge ungdomen en meningsfull erfarenhet genom att lära, inspirera och engagera under deras arbetsdagar. Att vara handledare innebär att du ska

 • förbereda arbetsperioden genom att göra en arbetsplan för ungdomen
 • hålla en introduktion på ungdomens första arbetsdag
 • löpande tilldela arbetsuppgifter
 • leda under arbetets gång
 • ge feedback och goda råd på vägen
 • fylla i ungdomens digitala tidrapport
 • skriva arbetsintyg.

Som handledare ska du ge ungdomen arbetsuppgifter och följa upp dess arbete. Du ska finnas tillgänglig under hela ungdomens arbetstid. Detta innebär inte att du alltid måste stå vid ungdomens sida, men ungdomen måste alltid veta vart du finns för att kunna fråga om hjälp eller fråga om nya arbetsuppgifter.

Ibland kan det vara flera handledare på en arbetsplats. Tänk på att tydligt berätta för ungdomen vem som för dagen är den ansvariga och vem ungdomen ska prata med i olika frågor.

Om ni på arbetsplatsen är osäkra vilka arbetsuppgifter som är lämpliga för feriearbetarna kan ni kontakta feriejobbshandläggaren och bolla dessa. Ni kan även stämma av med ert fackförbund vad som är ok arbetsuppgifter för er ferieungdom.

Handledarutbildning

Det är verksamheten Ung i Centrum hos arbetsmarknadsförvaltningen som håller i utbildningen. Utbildningen är en hel dag och är kostnadsfri. Utbildningen är baserad på 7:20-metoden och utgår från metaforen ”Den Gemensamma Spelplanen” som tydliggör sociala strukturer och sammanhang. Utbildningen ger dig ett tankesätt och verktyg för att lyckas i rollen som handledare.

Kursinnehåll

 • Introduktion till feriejobben i Stockholms stad
 • Förhållningssätt och bemötande
 • Den gemensamma spelplanen
 • Samtalsmetodik

Tid och datum

 • 18 oktober kl.8.45-12.00
 • 19 oktober kl.8.45-12.00

Plats: Garnisonen Konferens, Karlavägen 100

Om fysiska möten inte kan genomföras med anledning av pandemin kommer utbildningen att genomföras digitalt.

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri

Har ni frågor om utbildningen eller er roll som handledare kontakta i första hand feriejobbshandläggaren på er stadsdel.

Tar du emot ungdomar kan du anmäla dig till årets handledarutbildningstillfällen här. Utbildningen riktar sig till dig som är anställd i Stockholms stad eller hos någon av stadens samarbetspartners.

Anmälan till handledarutbildning

Uppdaterad