Feriejobb – jobb på loven för Stockholms unga

Kommunala verksamheter, entreprenörer till staden och ideella föreningar har möjlighet att ta emot stadens feriearbetare och göra en viktig insats för våra unga stockholmare. Just nu påverkas verksamheten mycket av spridningen av Coronaviruset.

Så påverkas sommarjobben av Coronaviruset

Till följd av det rådande läget med Covid-19, kommer Stockholms stad under sommaren 2020 inte kunna erbjuda feriejobb inom äldreomsorg, LSS-boenden och förskolor. För 2020 har Stockholms stad ett mål om 9000 feriejobb. Totalt berörs cirka hälften av de sommarjobb som planeras.

Anledningen till detta beslut är främst personalbortfall inom de berörda verksamheterna, vilket resulterar i brist på handledare för ungdomar med feriejobb. Ytterligare skäl till beslutet är smittskydd samt begränsning av smittspridning.

Kan du erbjuda ett arbetstillfälle?

Stockholms stad arbetar för närvarande med att finna alternativa arbetsställen inom staden och i andra verksamheter. Har ni på din arbetsplats i staden möjlighet att ta emot en ungdom i sommar, kontakta feriejobbshandläggaren på stadsdelen eller arbetsmarknadsförvaltningen, så hjälper vi dig!

Kontakta oss

Vilken typ av verksamhet kan ta emot feriearbetare?

Jobbar du i någon av följande verksamheter kan din arbetsplats ta emot feriearbetare: 

 • Stadens kommunala verksamheter och bolag.
 • Entreprenörer till staden.
 • Ideella föreningar.

Din arbetsplats kan ta emot en eller fler ungdomar. 

Vill du ta emot en feriearbetande ungdom?

Alla arbetstillfällen ska anmälas via stadens e-tjänst. För att du ska kunna anmäla ett arbetstillfälle måste du vara registrerad i e-tjänsten. Det innebär att du måste kontakta ferejobbshandläggaren i din stadsdel och lämna dina personuppgifter för att få behörighet i systemet.

Du som arbetar på en fackförvaltning eller ett bolag är välkommen att kontakta arbetsmarknasdsförvaltningen via e-post.

E-post: sommarjobb.amf@stockholm.se

Registrera arbetstillfällen

När du har fått din behörighet registerar du dina arbetstillfällen i e-tjänsten för feriejobb. Där kommer du också sköta tidrapporteringen för ungdomarna under arbetsperioden.

Registrera arbetstillfälle- manual och guide

Om du vill ha vägledning i hur du registrerar ett arbetstillfälle kan du titta i manualen eller i vår digitala guide:

Manual - registrera feriejobb

Om du vill ha stöd när det gäller tidrapportering för din feriearbetande ungdom kan du följa manualen eller titta i vår guide. 

Manual - tidrapportering

Guide - tidrapportering

Sommarjobb 2020

Kort om sommarjobb 2020: 

 • Sommarjobbsperioden infaller veckorna 24 till 33.
 • Arbetet ska utföras måndag till fredag under tre sammanhängande veckor.
 • Ni kan som arbetsplats själva välja när arbetsperioderna ligger, exempelvis vecka 25–27, vecka 28–30 eller vecka 26–28.
 • Ungdomarnas anställning omfattar 90 arbetstimmar, om midsommar infaller under arbetsperioden omfattar anställningen 84 arbetstimmar.

Höstlovsjobb 2020

Kort om höstlovsjobb 2020: 

 • Höstlovsjobbet infaller vecka 44.
 • Ungdomarnas anställning omfattar 30 arbetstimmar.

Jullovsjobb 2020

Kort om jullovsjobb 2020: 

 • Jullovsjobbet infaller vecka 52, 53 samt vecka 1.
 • Ungdomarna arbetar under vardagar.
 • Ungdomarnas anställning omfattar 30 arbetstimmar.

Bra att veta om feriejobb

Uppdaterad