Feriejobb – jobb på loven för Stockholms unga

Kommunala verksamheter, entreprenörer till staden och ideella föreningar har möjlighet att ta emot stadens feriearbetare och göra en viktig insats för våra unga stockholmare.

Inga jullovsjobb 2020

Många delar av samhället påverkas av coronapandemin, och tyvärr också feriejobben. den 20 november meddelade arbetsmarknadsborgarrådet att alla jullovsjobb ställs in i år. Ungas möjlighet till en första arbetslivserfarenhet och en extra inkomst är otroligt viktig, men stadens verksamheter har ingen möjlighet att på ett säkert sätt ta emot ungdomar just nu. Vi arbetar för att utöka antalet feriejobbsplatser till sommaren om situationen tillåter det. 

Vill du ta emot en feriearbetande ungdom?

Alla arbetstillfällen ska anmälas via stadens e-tjänst. Ungdomarnas anställning omfattar 30 arbetstimmar under perioderna 28-30 december och 4-5 januari. För att du ska kunna anmäla ett arbetstillfälle måste du vara registrerad i e-tjänsten. Det innebär att du måste kontakta ferejobbshandläggaren i din stadsdel och lämna dina personuppgifter för att få behörighet i systemet.

Du som arbetar på en fackförvaltning eller ett bolag är välkommen att kontakta arbetsmarknasdsförvaltningen via e-post feriejobb.amf@stockholm.se

Registrera arbetstillfällen

När du har fått din behörighet registerar du dina arbetstillfällen i e-tjänsten för feriejobb. Där kommer du också sköta tidrapporteringen för ungdomarna under arbetsperioden.

Registrera arbetstillfälle- manual och guide

Om du vill ha vägledning i hur du registrerar ett arbetstillfälle kan du titta i manualen eller i vår digitala guide:

Manual - registrera feriejobb

Vilken typ av verksamhet kan ta emot feriearbetare?

Jobbar du i någon av följande verksamheter kan din arbetsplats ta emot feriearbetare: 

  • Stadens kommunala verksamheter och bolag
  • Entreprenörer till staden
  • Ideella föreningar

Din arbetsplats kan ta emot en eller fler ungdomar. 

Om du vill ha stöd när det gäller tidrapportering för din feriearbetande ungdom kan du följa manualen eller titta i vår guide. 

Manual - tidrapportering

Guide - tidrapportering

Sommarjobb 2021

Kort om sommarjobb 2021: 

  • Sommarjobbsperioden infaller veckorna 24 till 33.
  • Arbetet ska utföras måndag till fredag under tre sammanhängande veckor.
  • Ni kan som arbetsplats själva välja när arbetsperioderna ligger.
  • Ungdomarnas anställning omfattar 90 arbetstimmar, om midsommar infaller under arbetsperioden omfattar anställningen 84 arbetstimmar.
  • Ansökningstiden för ungdomar är 16 februari - 9 mars.

Bra att veta om feriejobb

Uppdaterad