Breddad rekrytering - funktionsvariation i arbetslivet

Stockholms stad underlättar när du vill rekrytera. Vi söker fler arbetsgivare som är beredda att öppna dörrar för den som vill tillbaka till arbetslivet.

Personer med funktionsvariation har ofta har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det betyder att du som arbetsgivare genom att rekrytera både kan göra en insats för att förändra det och få en duktig medarbetare.

Vi kan hjälpa dig att hitta rätt kompetens. Våra aspiranter är generellt i behov av lite mer handledarstöd än vid en vanlig rekrytering. Men det gäller såklart inte för alla, utan är väldigt individuellt. Vi erbjuder stöd under praktiktiden för att förebygga och lösa eventuella problem. 

Vårt erbjudande är konkret:

  • Stöd inför och under anställning
  • Professionell handledarutbildning
  • Kunskap om eventuell diagnos
  • Praktiska råd om anpassning
  • Tillgång ett nätverk av andra arbetsgivare
  • Tillgång till referensarbetsgivare/goda exempel.

Kontakta oss för mer information.

Uppdaterad