Arbetsintegrerande sociala företag – en ny möjlighet i Stockholm

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholms stad gör nu en satsning på arbetsintegrerande sociala företag för att fler stockholmare ska ta sig in på arbetsmarknaden. Genom att samarbeta med företag vars främsta mål är samhällsnytta ser staden en stor potential.

Vad är ett arbetsintegrerande socialt företag?

Arbetsintegrerande sociala företag, eller ASF, är företag vars främsta syfte är att erbjuda arbete åt människor som har svårt att få en plats på arbetsmarknaden. De är fristående från offentlig sektor och är istället just företag som säljer varor och tjänster men till skillnad från andra företag har de samhällsnytta som övergripande mål.

Tjänsterna kan till exempel vara:

  • arbetsträning till offentlig sektor
  • transporttjänster
  • fastighetsservice
  • återbruk och remake
  • catering/café.

Stockholms stad söker samarbetspartners

Stockholms stad vill skapa fler affärer med arbetsintegrerande sociala företag och underlätta för dem som vill starta och driva den typen av verksamhet.

Därför erbjuder vi intresserade företag information och stöd genom stadens företagsnätverk Integrationspakten och Stockholm Business Regions dialoger. Som medlem kan du ta del av de kontakter som nätverken erbjuder och få rådgivning om till exempel företagsutveckling och upphandling.

Kontakta oss om ni är

  • ett arbetsintegrerande socialt företag och vill samverka med Stockholms stad
  • en förening som redan samverkar med staden angående arbetsträningsplatser och har funderingar på att växa

Kontakta Anneli Rönnblom som är utvecklingsledare på arbetsmarknadsförvaltningen om du vill veta mer om arbetsintegrerande sociala företag.

E-post: anneli.ronnblom@stockholm.se
Telefon: 08-508 351 80