Stockholm står redo att skapa nästa generations livsmedelssystem

Publicerad:

Uppdaterad:

I Stockholm finns en välutvecklad plattform för investerare, entreprenörer, stora företag och individer som tillsammans vill skapa de lösningar som krävs för att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Tillsammans med Sweden Foodtech har Invest Stockholm kartlagt över 130 foodtech-startups, analyserat de senaste investeringstrenderna och pratat med de olika aktörerna på Stockholms foodtech-scen. Från att vara Nordens gastronomiska epicentrum till en region känd för sina tekniska innovationer och progressiva hållbara värderingar. Resultaten pekar på en snabbt växande insikt om matens påverkan och en stark drivkraft för att förbättra hälsan för såväl vår planet som de människor som bebor den.

”Som finansborgarråd i Stockholm sätter jag klimat, livskvalitet och hållbar matkonsumtion i centrum på den politiska agendan. Runt om i Stockholms skolor, äldreboenden och förskolor serveras hundratusentals offentliga måltider varje dag. Det ger vår stad möjlighet att påverka och utveckla värdekedjan för livsmedel i staden. Stockholm tar nu krafttag för att förverkliga visionen om att bli en stad för hållbar matproduktion, en Future Good Food City. Vårt mål är att Stockholm ska vara en av de mest hållbara, kreativa och innovationsdrivna gastronomiska huvudstäderna i världen och den bästa platsen för näringsliv och vetenskap att tillsammans utforska och skapa nästa generations livsmedelssystem”, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholm.

Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad.