Fortsatta lättnader för näringslivet

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholms stads politiska majoritet förlänger insatser för att underlätta för stadens näringsliv med anledning av pandemin.

Många företag i Stockholm har påverkats kraftigt av pandemins effekter. Under 2020 och 2021 genomfördes en rad åtgärder för att vid sidan av de statliga stöden underlätta för näringslivet i Stockholm. Den politiska majoriteten förlänger nu lättnaderna för Stockholms företagare under 2022.

Det handlar bland annat om:

  • ny betalningsmodell för livsmedelstillsyn
  • prioriterad handläggning för bygglov för uteserveringar
  • kortare betalningstider till leverantörer
  • avgiftsfritt för försäljningsplatser så som foodtruckar och torghandel.