Få hjälp med att starta eget företag

Publicerad:

Uppdaterad:

Genom tjänsten Starta eget Stockholm kan du som stockholmare få individuell rådgivning under din företagsstart.

Idag uppger hälften av stockholmarna att de skulle vilja starta företag, men bara ett fåtal gör det. Starta eget Stockholm är en tjänst som erbjuder människor med idéer och visioner individuellt anpassad rådgivning som ska leda till att fler tar steget att starta eget.

Näringslivet är avgörande för Stockholm och den gemensamma välfärden. Med målet att Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat 2025 är det viktigt för Stockholms stad att skapa förutsättningar för företagare

– Genom att fler människor får möjlighet att förverkliga sina drömmar genom företagande skapas nya innovationer och fler arbetstillfällen vilket är bra för alla oss som bor och verkar i Stockholm. Företag bidrar också till stadsbilden genom att handel och aktiviteter skapar levande och trygga stadsdelar, säger Staffan Ingvarsson, VD på Stockholm Business Region.

Starta eget Stockholm är i huvudsak en digital förmedlingstjänst där den enskilde stockholmaren utifrån affärsidéns preferenser och förutsättningar själv väljer företag eller organisation att ta hjälp av. Utöver det erbjuder tjänsten olika typer av föreläsningar, workshops och enskild rådgivning.

För den som söker sig till tjänsten står nu över 50 experter och rådgivare från olika branscher redo att hjälpa, inspirera och guida genom företagsstarten.

Så arbetar staden med näringslivsfrågor

Stockholms stad arbetar för att erbjuda bästa möjliga förutsättningar för befintliga företag att växa och för nya företag att starta och etablera sig i Stockholm.