Stockholm ska vara en kulturstad i världsklass

Publicerad:

Uppdaterad:

Kulturstrategiskt program för Stockholm stad antogs av kommunfullmäktige 31 maj 2021. Programmet ska vägleda stadens aktörer och peka ut riktningen så att de ser kulturlivets potential i sina olika verksamhetsområden.

När Stockholm växer behöver kulturlivets infrastruktur utvecklas i takt med de nya behov som uppstår och med fokus på lika möjligheter att ta del av och skapa kultur. Det kulturstrategiska programmet pekar ut handlingsriktning för stadens förvaltningar och bolag som ofta i samverkan med privata eller andra offentliga aktörer har ett gemensamt ansvar att stärka förut­sättningarna för kulturlivets infrastruktur. Det kan bland annat handla om att ha ett kulturperspektiv i stadsbyggnadsprocessen och att främja samverkan mellan fastighetsförvaltande nämnder och bolag och olika typer av kulturaktörer.

Kulturstrategiskt program för Stockholms stad (pdf, 5,3 MB, nytt fönster)