Så växlar vi upp feriejobben 2021

Publicerad:

Uppdaterad:

Trots pandemin är vi stolta och glada att kunna erbjuda 8 143 unga stockholmare feriejobb i stadens verksamheter i sommar.

Pandemin har haft stor påverkan på feriejobben. Stockholms stad kan inte erbjuda några jobb inom äldreomsorg, LSS eller förskola på grund av smittorisken. Att många av stadens medarbetare jobbar hemma har också spelat en stor roll då inte lika många har möjlighet att erbjuda arbetstillfällen inom kontor och administration som ett vanligt år.

Innovation och upphandling

Vi räknar med att staden på detta sätt 2021 skulle ha ungefär 3 500 färre sommarjobb än 2019. För att råda bot på det så har Stockholms stad arbetat intensivt under hela vintern och våren med ersätta de förlorade jobben med nya innovativa jobb. Alla stadens verksamheter drar sitt strå till stacken för att vi ska nå våra volymmål och så att många ungdomar ska kunna erbjudas ett feriejobb i sommar.

Staden har genomfört flera olika upphandlingar för att få fram fler arbetstillfällen och bredda utbudet av arbetsområden. Arbetsmarknadsförvaltningen har inför sommaren 2021 upphandlat omkring 2 300 arbetstillfällen, vilket är 500 fler än för sommaren 2020.

Ny handledarutbildning

Arbetsmarknadsförvaltningen erbjuder också handledarutbildning till samtliga arbetsplatser som tar emot feriejobbande ungdomar. Utbildningen genomförs av enheten Ung i Centrum. Under våren 2021 har vi också tagit fram en webbaserad handledarutbildning som nu finns tillgänglig på stadens utbildningsplattform.