Fotograf: Anna Åberg.

Barn och unga får spela matcher och tävla utomhus igen

Publicerad:

Uppdaterad:

Den 28 april meddelade Folkhälsomyndigheten att man släpper på restriktioner och låter barn och unga börja tävla och spela matcher igen.

Efter dialog inom regionen och med Smittskydd Stockholm har vi fått klartecken att Stockholms stad följer Folkhälsmyndighetens rekommendation.

Bedömningen är att utifrån barnperspektivet, när verksamhet sker utomhus och när verksamhet fortfarande ska arrangeras på ett säkert sätt, så finns i nuläget inga skäl att göra en annan bedömning på regional nivå än vad Folkhälsomyndigheten gör.

Det här gäller nu i Stockholms stad

”Från och med den 28 april 2021 kan föreningar med lagidrotter anordna en match eller tävlingsdag per lag och vecka utomhus för barn och unga födda 2002 eller senare. För individuella idrotter gäller att barn och unga kan tävla eller delta i en match utomhus max en gång per vecka. Matcher och tävlingar ska genomföras lokalt, eller med ett begränsat resande. Omklädningsrum skall undvikas. Trängsel måste undvikas vid resa dit och på plats.”

Allt annat, som inte berör det som beskrivs i ovan citat från regionen, gäller som tidigare.