Särskilt stöd kompenserar idrottsföreningars hyra

Publicerad:

Uppdaterad:

Nu införs ett särskilt och tillfälligt stöd till idrottsföreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Stödet ger föreningarna kompensation för hyra i stadens idrottsanläggningar under hela 2021.

Stödet är främst avsett för idrottsföreningar och ska ses som en kompensation för bland annat uteblivna intäkter och ökad arbetsinsats för annorlunda förutsättningar att bedriva en verksamhet under pandemin. Rörelse för barn och ungdomar är viktigt, och föreningarnas insats är betydelsefull.

I Stockholms stad är det avgiftsfri hyra (nolltaxa) för vissa verksamheter för barn och ungdomar. Den avgiftsfria hyran gäller för bidragsberättigade föreningar under respektive idrotts säsong. Efter säsongen är det däremot, i normala fall, en avgift för att använda idrottsanläggningarna.

– Med uteblivna intäkter från cuper och kafeterior lider många föreningar svårt vilket i sin tur drabbar våra unga. Vi vill i största möjliga mån undvika att de restriktioner som påverkat idrotten i snart ett år leder till ökad psykisk och fysisk ohälsa hos barn och unga, säger Karin Ernlund (C), idrottsborgarråd.

Beslutet gäller retroaktivt för bokningar avseende 1 januari till och med den 31 december i år.

Detaljerna kring stödet – hur man söker det, bokar tider, hur det administreras – är ännu inte klart. Mer information kommer till berörda föreningar så snart allt är klart.