Företagsdialog: Farsta

Datum:

Tid:

Plats: Digitalt

Driver du en verksamhet i Farsta? Välkommen till en dialog med Stockholms stad där du kan påverka utvecklingen av näringslivet i ditt stadsdelsområde.

Stockholms stad genomför årliga företagsdialoger i varje stadsdelsområde. Syftet är att genom ökad dialog med företagen förbättra förutsättningarna för företagare att bedriva sina verksamheter i området.

Anmälan

Företagsdialogen i Farsta är digital.

Fokus på dialog

Vad behöver du som företagare av din lokala omgivning just nu? Hur kan vi från Stockholms stad stötta och hjälpa din verksamhet?

Under dialogen kan du ställa frågor, framföra ditt företags behov och föreslå lokala åtgärder direkt till ansvariga tjänstepersoner i staden. Det kan röra allt från tillståndsfrågor, parkering, klottersanering och ökad områdesbelysning till nätverksträffar, temadagar och större projekt.

Dessutom får du information om stadens utvecklingsplaner i ditt stadsdelsområde.

Efter mötet finns det möjlighet att nätverka med andra deltagare mellan klockan 09.00–09.30.

Representanter från stadens olika förvaltningar och bolag

Utöver lokala företagare möter du representanter från Stockholm Business Region, Farstas stadsdelsnämnd, Farstas stadsdelsförvaltning, stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret.

Många gånger kan vi besvara dina frågor direkt under pågående möte, andra gånger behöver stadens förvaltningar och bolag ta frågan vidare internt för att senare återkoppla i ärendet.

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter på mötet? Kontakta företagsdialogernas projektgrupp.

E-post: funktion.isbr.foretagsdialog@stockholm.se