Webbinarium: Dialog om samverkan genom sociala utfallskontrakt

Datum:

Tid:

Plats: Digitalt

Sociala utfallskontrakt - ett samarbete för att kunna erbjuda flexibla och utfallsfokuserade insatser. Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning bjuder in civilsamhällets aktörer till ett webbinarium.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning har under flera år sett utmaningar inom socialtjänsten då behov av stöd från barn, unga och deras familjer ökar. År 2019 påbörjade stadsdelsförvaltningen ett utvecklingsarbete med målet att erbjuda fler barn och unga och dess familjer behovsanpassade biståndsbedömda insatser i ett tidigare skede, främst för målgruppen unga i missbruk och/eller unga i kriminalitet eller som är på väg att utveckla en kriminell livsstil. I detta arbete önskar stadsdelsförvaltningen samverkan med civilsamhället.

En stor del i utvecklingsarbetet är därför att skapa samarbeten med civilsamhället och hitta hållbara relationer som kan skapa långsiktig skillnad för barn, unga och dess familjer.

En form av samarbete som socialtjänsten i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning vill pröva tillsammans med civilsamhällsaktörer är sociala utfallskontrakt - ett samarbete för att kunna erbjuda flexibla och utfallsfokuserade insatser. Samarbetet ska formaliseras genom ett upphandlingsförfarande, planerat att påbörjas under oktober 2020.

Webbinariets innehåll

Andrea Hormazabal, avdelningschef Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, informerar om utvecklingsarbetet och det tänkta samarbetet med civilsamhället.

Tomas Bokström, projektledare vid Social and Health lmpact Center på RISE, berättar om sociala utfallskontrakt och ger exempel på vad som gjorts i andra länder. lng-Marie Wieselgren, projektchef för Uppdrag psykisk hälsa på Sveriges kommuner och regioner, SKR, ger en bild av det nationella läget kring sociala utfallskontrakt och goda erfarenheter från samarbeten med andra kommuner och regioner.

Webbinariet avslutas med en diskussion där aktörer från civilsamhället dels kan komma med frågor och dels delge input som tas i beaktande i det fortsatta arbetet för att komma fram till goda samarbeten vid utformning av upphandlingsunderlag.

Webbinariet kommer att ges vid två tillfällen för att så många aktörer som möjligt ska kunna närvara. Vi har dock förståelse för att alla intresserade troligtvis inte har möjlighet att närvara vid något av dessa tillfällen. Därför kommer webbinarierna även att spelas in och det finns chans att titta på dem i efterhand.

Anmälan och eftersändning

Anmäl dig till webbinariet senast två dagar innan.
E-post: kristin.porsblad@stockholm.se 

Vill du se de inspelade webbinarierna, kontakta oss så skickar vi ut en länk när inspelningarna finns uppladdade.

Varmt välkomna,
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, avdelningen för barn och unga, i samarbete med Uppdrag psykisk hälsa, SKR, och RISE